Shutterstock

Nyupptäckta hjärnceller styr trafiken i din hjärna

Forskarna har hittat en helt ny typ av hjärnceller som kan lära oss mer om psykiska sjukdomar som schizofreni, psykoser och depression.

Det är inte bara antalet hjärnceller som skiljer vår hjärna från övriga djurarter. Nya undersökningar visar att vi kanske också har en speciell typ av hjärnceller som andra arter saknar.

En grupp forskare i Ungern har studerat skillnaden mellan hjärnvävnad från det yttersta lagret i hjärnbarken hos möss och människor, och upptäckte en helt okänd typ av hjärnceller i människohjärnan.

Hjärnbarken tar bland annat hand om högre funktioner som tankeprocesser, inlärning och abstrakt tänkande.

Forskarna har döpt de nyupptäckta cellerna till “nyponneuron” eftersom de är formade som en buske med många tätt förgrenade utlöpare.

De nyupptäckta hjärncellerna kontrollerar kommunikationen mellan andra hjärnceller.

© Tamas Lab/University of Szeged

Nyponneuronen är så kallade hämmande neuron, som styr signalströmmen mellan andra hjärnceller, ungefär som trafiksignaler.

Kan ha betydelse för psykisk sjukdom

Nyponneuronen utgör 10-15 procent av de hämmande neuronen i hjärnbarkens yttersta lager, men deras kontaktpunkter med andra celler tyder på att de är viktiga när det gäller att bromsa signaler till hjärncellernas förgreningar.

Nu ska forskarna kartlägga neuronernas exakta roll och undersöka om de har betydelse vid psykiska sjukdomar som schizofreni och depression.