Shutterstock

Särskilt ämne återskapar minnen

Forskare har utvecklat ett nytt ämne som aktiverar hjärnans minnescentrum och gör hjärncellerna yngre. I framtiden kan upptäckten kommat att hjälpa patienter som tappat minnet.

Minnet blir sämre med åldern och inskränks därtill av sjukdomar som demens, schizofreni och depression.

Kanadensiska forskare har utvecklat ett ämne som kanske kan återuppbygga minnet och föryngra hjärnans celler.

Forskarna fokuserade på signalsubstansen GABA – den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan, där den verkar i kontaktledet mellan två nervceller – den så kallade synapsen.

GABA dämpar cellernas signaler så att nervcellerna inte blir hyperaktiva. Undersökningar visar att en alltför låg nivå av GABA bland annat hänger samman med nervositet, depression och koncentrationsproblem.

Möss återfår minnet när forskare påverkar signalsubstanser mellan hjärnans celler.

© Shutterstock

Framgångsrika försök med möss

Det nya ämnet är designat för att aktivera GABA-receptorer i synapser i minnescentret hippocampus. Forskarna har testat ämnet på möss som på grund av stress hade försämrat minne.

En enstaka dos förbättrade mössens förmåga att komma ihåg rätt väg genom en labyrint, och under 30 minuter fungerade deras minne normalt.

Ämnet verkade också snabbt på möss som hade dåligt minne på grund av sin ålder. Forskarna kunde dessutom se att mössens åldrande nervceller började bli lika aktiva som nervcellerna hos yngre möss.