Shutterstock

Nya försök lokaliserar empatin

Experiment med möss avslöjar var medkänslan finns i hjärnan.

En grupp forskare vid Stanford University i USA har med hjälp av ett antal experiment på möss hittat det område i hjärnan som rymmer empati, det vill säga förmågan att förstå andras känslor.

Forskarna placerade möss, två och två, i burar. I varje bur fick mus 1 en injektion i en baktass, vilket framkallade en inflammation hos musen.

Som förväntat kunde forskarna tydligt se att musen hade ont i tassen, men överraskande nog uppvisade mus 2 samma symtom inom en timme, och det i bägge bakre tassar.

Kontakten mellan hjärncentrerna gördelvindlingen (anterior cingulate cortex, gult) och accumbenskärnan (nucleus accumbens, rött) är avgörande för våra empatiska förmågor.

© Shutterstock

I nästa experiment framkallade forskarna inflammationer hos båda mössen, men strax efteråt gav man den ena musen en morfininjektion som tog bort smärtan.

Nu visade det sig att den andra musen upplevde samma smärtlindring – trots att den inte hade fått något bedövningsmedel.

Blockering eliminerade empati

Analyser av hjärnaktiviteten under experimenten visade att mössen med empatiskt beteende hade extra hög aktivitet i två områden.

Det ena, främre gördelvindlingen (anterior cingulate cortex) är bland annat känd för att ha med moral och impulskontroll att göra, medan det andra, accumbenskärnan (nucleus accumbens), är inblandat i bland annat motivation och belöning.

När forskarna blockerade förbindelserna mellan de två områdena förlorade mössen sitt empatiska beteende.

Resultatet kan leda till en bättre förståelse av exempelvis psykopati, vilket stör de empatiska förmågorna.