Ny teknik kan ­läsa tankar

En forskargrupp har avkodat vad testpersoner ser genom att registrera hjärnvågor.

Genom att mata en dator med data om hjärnaktivitet har en kanadensisk ­forskargrupp lyckats avläsa när deras testpersoner tittar på ett ansikte och när de inte gör det.

Den elektriska aktiviteten i hjärnan förändras blixtsnabbt när vi ser ett mänskligt ansikte visar försöken vid University of Toronto Scarborough, Kanada.

Dator känner igen hjärnmönster

I ett experiment lät man försökspersoner se på en flimrande skärm samtidigt som deras hjärnvågor registrerades med så kallad elektroencefalografi (EEG).

Plötsligt avlöstes flimret på skärmen av bilden av ett ansikte, varpå hjärnvågorna förändrades och bildade ett nytt mönster. Så snart ansiktet försvann från skärmen igen blev aktiviteten i hjärnan densamma som den var ­innan ansiktet dök upp.

Närbild av EEG-skanner med elektroder.

© University of Toronto

Forskarna upprepade ­f­örsöket och sparade EEG-mönstren i en dator tillsammans med ansiktena som visats för försöks­personerna.

Datorn lärde sig att utifrån dessa data känna igen det mönster som uppträdde i hjärnan hos test-personerna när de såg ett ansikte.

Tankar ska avkodas

Man använde nu insamlade data och lyckades vända processen och avläsa när testpersonen tittade på ett ansikte. Det var första gången processen lyckats med EEG-tekniken.

På lång sikt hoppas forskarna kunna förfina tekniken så att de utifrån hjärnvågorna kan se vad en person tänker på, minns eller föreställer sig. Det skapar möjligheter för personer som inte kan uttrycka sig att kunna kommunicera med omvärlden.

###

Ansikten avläses blixtsnabbt

Försökspersonernas hjärnor behövde bara 0,17 sekunder för att upptäcka att ­bilden ändrats från flimmer till ett ansikte.

U**tan igenkännbart motiv:**Först placerades testpersonerna framför en flimrande ­bild samtidigt som deras hjärnaktivitet registrerades.

© University of Toronto

V**id åsynen av ett ansikte**: Hjärnaktiviteten förändrades drastiskt när flimmerbilden blev till en suddig bild av ett ­ansikte.

© University of Toronto