Ny forskning: Vänsterhänta är bättre på matematik

Om du kastar med vänster hand är din hjärna kanske bättre än högerhäntas på att lösa svåra matematiska uppgifter. Det visar en stor undersökning av italienska skolbarn.

© Pete Souza via Wikimedia Commons

Marie Curie, Nikola Tesla, Bill Gates och Barack Obama skrev eller skriver alla med vänster hand.

Forskare har i åratal försökt ta reda på om vilken som är vår bästa hand även berättar något om vår intelligens. Nu visar en ny studie av mer än 2300 skolbarn och ungdomar att vänsterhänta har en fördel i komplicerade matematikuppgifter.

Vänsterhänta har en annan hjärna

Vilken hand som är din dominanta säger något om hur din hjärna är inrättad, och eftersom höger hjärnhalva styr vänster sida av kroppen har forskare länge haft en teori om att vänsterhänta – i genomsnitt – har en mer utvecklad höger hjärnhalva.

Höger halva tänker framför allt rumsligt och helhetsorienterat. Forskning har även visat att hjärnbalken, som förbinder hjärnans halvor, ofta är större hos vänsterhänta, vilket tyder på att de har fler och bättre förbindelser mellan de båda hjärnhalvorna.

Bäst att kunna byta hand

I den italienska undersökningen gav forskarna barn och ungdomar matematikuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. De som löste dem med vänster hand klarade sig bättre i uppgifter med svår problemlösning, som när de skulle koppla ihop en funktion med en uppsättning data.

Sambandet var tydligt framför allt hos unga män, medan det inte var någon skillnad mellan hur bra eleverna klarade enkla räkneuppgifter.

Forskarna upptäckte även att de elever som är mycket beroende av ena handen, och till exempel använde höger hand till allt, klarade sig sämre än de personer som var endast måttligt höger- eller vänsterhänta.