Shutterstock
Dement man omfamnar

Nu kan forskare upptäcka demens nio år före själva diagnosen

Forskare har upptäckt ett antal varningstecken hos personer som utvecklar demens eller andra neurodegenerativa störningar senare i livet.

Ett av de stora problemen med demens, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar samt andra så kallade neurodegenerativa sjukdomar är att det finns ytterst få effektiva behandlingar.

Det beror på att sjukdomarna ofta är så långt gångna när de väl upptäcks att det är för sent att göra något åt dem.

Nu har dock brittiska forskare från Cambridge University lärt sig att identifiera det första tidiga tecken på förlust av hjärnans funktion, och dessa varningstecken kan spåras upp emot nio år innan sjukdomen diagnostiseras.

Lättare att påbörja behandlingen tidigt

Forskningen, som har publicerats i Alzheimer's & Dementia, kan innebära att det i framtiden kommer att vara möjligt att identifiera de individer som skulle dra nytta av behandlingar för att minska risken att utveckla sjukdomarna.

Det blir också lättare att hitta lämpliga kandidater för att delta i kliniska studier av nya behandlingar.

– Detta kan exempelvis handla om personer över 50, de med högt blodtryck eller personer som inte tränar tillräckligt ofta. Genom att ingripa i ett tidigare skede kan vi hjälpa dem och minska risken, förklarar Nol Swaddiwudhipong, läkare vid University of Cambridge och ledare för studien i ett pressmeddelande.

Letade efter tidiga varningstecken

Forskarna hämtade data från UK Biobank, en omfattande biomedicinsk databas som innehåller detaljerad information om genetik och hälsa hos en halv miljon människor i åldrarna 40-69.

Forskarna tittade på deltagarnas hälsa och sjukdomsdiagnoser under lång tid och jämförde resultaten från en serie tester av uppgiftslösningar, minne, reaktionstid, greppstyrka, viktminskning och antalet gånger försökspersonerna hade ramlat.

På så sätt kunde de se om det fanns tidiga varningstecken – och det fanns det. Gemensamt för dem som senare visade sig utveckla olika demensrelaterade besvär var att de var sämre på att lösa uppgifter och hade problem med att komma ihåg siffror.

– Det ska dock inte skapa onödig oro bland dem som har svårt för att komma ihåg siffror, förtydligar Tim Rittman, en annan forskare från Cambridge University som också var medförfattare till studien.

– Även bland friska människor finns det några som är bättre eller sämre på dessa tester än sina jämnåriga. Vi uppmuntrar helt enkelt alla som har märkt ett försämrat minne att söka upp en läkare.

Upptäckte fler gemensamma nämnare

När det gäller Alzheimers sjukdom kunde forskarna se att de personer som senare fick sjukdomen klarade sig sämre än de som förblev friska, exempelvis när det handlade problemlösning, reaktionstid, komma ihåg siffror, komma ihåg framtida möten eller uppgifter och att kombinera saker parvis.

Mand med post-it
© Karsten Thormaehlen & Claus Lunau

Läs också:

Samma sak gällde för de personer som utvecklade en sällsynt typ av demens som kallas frontotemporal demens.

Forskarna såg också att de som blev dementa var mer benägna att ha fallit under de senaste tolv månaderna jämfört med friska personer.

För samtliga demenssjukdomar var den gemensamma nämnaren att personer med sjukdomarna generellt sett hade sämre hälsa än friska personer vid starten av studien.