Shutterstock

Mystisk sjukdom kan ses i hjärnan

Forskarna är nära att hitta orsaken till sjukdomen fibro­myalgi som ger kronisk smärta i hela kroppen. En sjukdom som annars har misstänkts vara ren inbillning.

Patienter med sjukdomen fibromyalgi lever i ett smärthelvete av okänd orsak. Nu är svenska och amerikanska forskare på spåret av sjukdomens orsaker.

Fibromyalgi kännetecknas av kroniska smärtor på flera ställen i kroppen, koncentrationssvårigheter, trötthet och huvudvärk.

Omkring två procent av den vuxna befolkningen är drabbad av sjukdomen. Bland dem är nio av tio kvinnor.

Inflammerade celler i nervsystemet är orsaken

Forskarnas undersökningar tyder på att sjukdomen beror på en inflammationsreaktion i hjärnan som involverar nervsystemets stödceller, de så kallade gliacellerna.

Forskarna undersökte aktiviteten i två slags gliaceller – mikrogliaceller och astrocyter – hos 31 patienter, och de upptäckte att särskilt mikrogliacellerna var extra aktiva.

Dessa celler spelar en central roll i hjärnans immunförsvar genom att bland annat avlägsna främmande mikroorganismer. Vid fibromyalgi ser det ut som att mikrogliacellerna överreagerar och framkallar onödig inflammation.

Forskare ser en onormalt hög aktivitet i vissa hjärnceller hos patienter med fibromyalgi.

© Shutterstock & ken ikeda

Den kan av allt att döma göra nervbanor som förmedlar smärtsignaler känsligare, så att patienterna får ta emot fler sådana signaler.

En fysiologisk förklaring kan bana vägen för nya behandlingar och få bort misstanken om att tillståndet är ren inbillning.

Så påverkar fibromyalgi kroppen

Symptomen varierar och i vissa perioder upplevs smärtan värre än andra. Det är inte säkert att man upplever samtliga symptom.

Muskler och leder

De första symptomen på sjukdomen är smärta i muskler och leder.

Musklerna kan göra särskilt ont på morgonen eftersom de är stela efter en natts sömn när kroppen inte har rört sig under en längre tid.

1

Hjärnan

Du kan uppleva både koncentrationssvårigheter och trötthet, men särskilt huvudvärk är ett av de vanligast förekommande symptomen vid sjukdomen.

Ofta blir man så trött att man inte orkar göra det man behöver göra om man inte vilar under dagen.

Vissa upplever även psykiska reaktioner.

2

Magen

Många upplever smärta i magen samt illamående.

3

Urinblåsan

Vissa upplever att urinblåsan blir irriterade och får problem med att kissa.

4

Tarmarna

Man kan uppleva irritabel tjocktarm, som visar sig genom att magen känns uppblåst och att avföringen varierar.

5
© Shutterstock

Artikeln utgavs första gången 2019.