Shutterstock

Muterad gen får oss att sova mindre

Orsaken till ett mindre sömnbehov ligger i en särskild genmutation. Det visar en studie som genomförts av forskare vid University of California.

En enskild gen har stor betydelse för hur mycket sömn vi behöver. Det visar resultat som en forskargrupp vid University of California i USA har kommit fram till.

Forskarna studerade gener hos tolv personer i en familj som samtliga klarar sig fint med 4,5 timmars sömn per dygn. De flesta av oss behöver sju-åtta timmar.

Hos alla familjemedlemmarna fann forskarna samma mutation i genen ADRB1.

Efter upptäckten tog forskarna fram en grupp råttor med genmutationen, och det visade sig att de i genomsnitt sov 55 minuter mindre per dygn än andra råttor.

En mutation ger hög aktivitet i en grupp celler i hjärnbryggan (gul) som håller hjärnan vaken.

© Shutterstock

Mutation kan sprida sig

Forskarna undersökte därefter råttornas hjärnaktivitet i sovande och vaket tillstånd och upptäckte en skillnad i ett område av hjärnbryggan som är en del av hjärnstammen.

Nervcellerna i detta område var generellt mer aktiva hos råttorna med genmutationen när de var vakna än hos andra råttor.

Forskarnas slutsats är att genen ADRB1 styr hjärnceller som håller oss vakna. Det verkar inte finnas några nackdelar med mutationen.

Det gör att forskarna tror att den med tiden kan sprida sig, så att framtida generationer kan klara sig med mindre sömn.