Vinn guldmedaljer i minneskonst

Minns du ordningen på en hel kortlek efter att ha tittat på den i en ­minut? Det gör så kallade minneskonstnärer. Ny forskning visar att du kan träna upp den förmågan på bara några veckor.

Din hjärna har kapacitet att vinna minnesmästerskap. Hjärnskanningar har visat att hjärnans anatomi är densamma hos minnesmästare och helt vanliga människor.

Träning är det enda som står i vägen för att du ska minnas ordningen på en hel kortlek efter att ha tittat på den i mindre än en minut.

Enkla minnesövningar aktiverar olika delar av hjärnan och får dem att samarbeta. Varje gång du utför en ny uppgift förbättras kopplingarna mellan hjärnans olika delar och därmed även ditt minne.

Mitt i detta nätverk sitter hippocampus, två räkformade ansamlingar av nervceller som samordnar hela systemet och ser till att dina tankar och intryck lagras i hjärnans molekyler.

© Shutterstock & Claus Lunau

Här tränar du minnet

Ett enormt nätverk av nervceller i hjärnan samverkar för att spara minnen. Du kan enkelt stärka ­kopplingarna mellan dem.

Hippocampus är minnets viktigaste ­område. Där samordnas lagringen av minnen i andra delar av hjärnan.

Korttidsminnet använder framför allt den del av hjärnan som kallas prefrontala cortex. Den är viktig när du löser räkneuppgifter.

Minnen av händelser i din ­barndom eller fakta om huvudstaden i ­Belgien sparas bland annat i hjärnans tinninglob.

Du kan troligen cykla utan att tänka på vilka rörelser du gör. Det beror på att ­förmågan ligger säkert lagrad i lillhjärnan.

Forskarna är nu så nära att knäcka den kod som hippocampus sänder ut i hjärnan för att befästa minnen att de kan förbättra ditt minne på plats.

I ett nytt försök fick en amerikansk forskargrupp elektroder i hjärnan att efterlikna koden, så att försöks­personernas minne ögonblickligen förbättrades med upp till 37 procent.

Du har fem minnen

Till en början sparas dina sinnesintryck bara i en sekund. Under denna korta tidsrymd förvaras de i sinnescentrum som synbarken och utgör en del av ditt så kallade sensoriska minne.

Därefter försvinner de flesta intrycken för alltid medan vissa av dem väljs ut för att fortsätta till minnets kärna, hippocampus, som tillsammans med hjärnbarkens främre del sparar intrycken i korttidsminnet.

Där sparas de emellertid i högst en minut. För att lagras mer permanent måste de flyktiga minnena överföras till långtidsminnet.

© Shutterstock

Uppvärmning 1

Hitta på en mening vars ord börjar på samma bokstav som sakerna på bilden. Täck för bilden i ett par minuter och försök minnas samtliga saker.

Se svaren längst ned i artikeln.

I långtidsminnet sparas intryck och tankar från hela livet. Forskarna delar in långtidsminnet i tre olika typer: procedurminne, episodiskt minne och semantiskt minne.

I procedurminnet återfinns förmågor som att cykla och i det episodiska minnet händelser som du har varit med om, medan det semantiska minnet innehåller kunskaper som fakta och ord.

Återigen är det hippocampus som sköter själva lagringen, medan minnena finns i andra delar av hjärnan – framför allt hjärnbarken och lillhjärnan.

Proteiner sparar din historia

Hjärnan lagrar minnen med hjälp av särskilda proteiner, så kallade NMDA-receptorer. De sitter i ändarna av många nervceller och ansvarar för att överföra hjärnans elektriska signaler från den ena cellen till den andra.

Överföringen av en signal sker genom att den första nervcellen, som redan har blivit elektriskt aktiverad, insöndrar signal­substansen glutamat till den andra cellen.

Glutamat binder därefter till den andra cellens NMDA-receptorer och får dem att öppnas som slussar. Genom dem flyter nu en ström av positivt laddade kalciumjoner in i cellen.

© Shutterstock

Uppvärmning 2.

Dela in sakerna i kategorier. Täck för bilden i ett par minuter och försök komma ihåg sakerna.

Se svaren längst ned i artikeln.

Kalciumjonerna öppnar andra slussar i cellen, som låter elektriskt laddade joner strömma in eller ut. På så sätt uppstår en våg av elektrisk aktivitet genom cellen, en elektrisk impuls.

Impulsen får slutligen nerv­cellen att insöndra signalsubstanser till nästa cell i raden.

Ju mer vi använder en viss nervcell, desto fler NMDA-receptorer producerar den. Det innebär att den blir känsligare för glutamat och därmed har enklare för att skapa en elektrisk impuls.

När du är med om något aktiverar dina sinnen en mängd nervceller och hippocampus ser till att länka samman nervcellerna till ett nätverk som innehåller all information om händelsen.

Om man aktiverar nätverket ofta producerar cellerna fler NMDA-receptorer, vilket gör nätverket starkare.

Resultatet är att din hjärna har lätt att återkalla minnet av händelsen. Du minns den.

© Shutterstock

Mental promenad får hjärnan i form

Minnen är emellertid inte oföränderliga. För att förbli starkt måste nätverket aktiveras med jämna mellanrum.

Varje nervcell i nätverket kan senare bli en del av ett annat minne, med risk för att de två minnena blandas samman. Detta fenomen är särskilt problematiskt i rättsprocesser, där vittnenas minnen är avgörande för utfallet.

Studier har visat att vittnen ofta blandar ihop minnen utan att de själva är medvetna om det. Det de minns överensstämmer inte längre med det som faktiskt hände.

Chip i hjärnan befäster minnen

År 2017 skannade en internationell forskargrupp hjärnan hos 23 av världens skickligaste minneskonstnärer, personer som deltar i minnestävlingar och som bland annat kan lära sig ordningen på 52 spelkort på en minut eller ordningen på över tusen slumpmässigt utvalda siffror på en timme. Dessutom skannade forskarna hjärnan hos ett antal "vanliga personer".

© Shutterstock

Långloppet: Inred ditt hem i fantasin

Resultaten visade att en minneskonstnärs hjärna ser ut precis som alla andras. Deras enastående kapacitet beror helt och hållet på träning.

Och när de vanliga per sonerna tränade fick de betydligt bättre minne. De uppseendeväckande resultaten förvånar inte minneskonstnärerna, som själva hade normalt minne när de var yngre.

Flera andra studier bekräftar att vi alla kan träna oss till ett bättre minne. En grupp äldre personer med ett förstadium till demens visade väsentliga förbättringar när de använde appen Game Show, som har utvecklats av brittiska neurovetare och som innehåller roliga uppgifter som tränar hjärnan.

Efter bara åtta timmars spel fördelat på fyra veckor hade de äldre personerna förbättrat sitt episodiska minne med över 20 procent.

Ännu mer uppseendeväckande resultat kom år 2018 från en amerikansk studie, i vilken forskarna använde sig av omsorgsfullt samordnad elektrisk stimulering av försöks­personernas hippocampus under ett minnestest.

Sjuk hjärna VS Superhjärna

© Michael Hurcomb/REX/All Over & Gustavo Caballero/Getty Images

Sjuk hjärna

Vid 24 års ålder förlorade ­amerikanska Susannah Cahalan sitt minne – men bara i en månad. Först drabbades hon av influensaliknande symptom, därefter av hallucinationer och slutligen minnesförlust. Läkarna kom fram till att hon led av en typ av ­autoimmun sjukdom. Hennes eget ­immunförsvar angrep hjärncellernas så kallade NMDA-receptorer, så att hon inte kunde lagra sina minnen.
Hon är frisk i dag, men måste ta medicin mot sjukdomen.

© Michael Hurcomb/REX/All Over & Gustavo Caballero/Getty Images

Superhjärna

Fråga honom om vilken dag som helst under de senaste 15 åren. Han kan berätta hur vädret var, vilka kläder han hade på sig och på vilket säte han satt på tåget under pendlingen till jobbet. Den amerikanske ekonomiforskaren Nima Veisehs minne är som en video som
han kan gå igenom in i minsta detalj. Han har sjukdomen HSAM som är förknippad med förstorade områden i bland annat hjärnbarken och i de så kallade basala ganglierna, som ligger långt inne i ­hjärnan.

Försöket utfördes på en grupp epileptiker som fått elektroder inopererade i hjärnan som en del av behandlingen mot sin sjukdom.

Forskarna använde elektroderna för att mäta signalerna från hippocampus medan försökspersonerna fick se en bild som de skulle minnas i upp till 70 sekunder. Forskarna tog mätningarna från de tillfällen då personerna mindes rätt och räknade ut exakt vilka signaler som krävdes för att de skulle skapa ett starkt minne.

Några dagar senare fick personerna nya uppgifter som också de gick ut på att minnas bilder.

Hos vissa av försökspersonerna använde forskarna nu elektroderna i hjärnan för att spela upp minnessignalerna medan personerna försökte erinra sig bilden. Resultatet var starkare minnen och en uppemot 37-procentig förbättring på testet.

Nya celler hjälper till med minnet

Forskarna tror att huvudförklaringen till framgångarna med hjärnträning och elektrisk stimulering är starkare kopplingar mellan hjärnans nervceller.

Nya studier tyder dock på att även ett annat fenomen spelar en viktig roll för hjärnans lagring av minnen: naturlig bildning av nya nervceller från stamceller.

Forskarna upptäckte först processen hos möss och försökte då bromsa den med radioaktiv strålning. Resultatet blev att mössen fick sämre minne.

Slutspurten: 1

Försök minnas alla sakerna på de tre borden. Täck sedan för ­bilderna och lös uppgiften nedan.

  1. Vad låg det på det runda bordet?

Se svaren längst ned i artikeln.

©

Slutspurten: 2

Titta noga på figuren och täck sedan för den. Föreställ dig att du vänder figuren 180 grader. Hur ser figuren då ut?

Se svarene nederst i artiklen

©

Slutspurten: 3

Försök minnas cirklarnas och kryssens placering. Täck för bilden och lös uppgiften.

 • Vad var det i fält B3?

Se svaren längst ned i artikeln.

Slutspurten 4:

Titta noga på bilden och täck för den. På nästa bild ska du hitta de tre saker som vi har ändrat.

Se svaren längst ned i artikeln.

© shutterstock
© shutterstock
© shutterstock

Slutspurten 5.

Titta på bilden i cirka tio sekunder och täck sedan för den.

 • A Hade gummiankan en hatt?
 • B Vilken färg hade bläckfisken?
 • C Vad var målat på hinken?
 • D Hur många prickar var det på bollen?
 • E Vilken färg hade lastbilsflaket?
 • F Hade dockan något i handen?

Se svaren längst ned i artikeln.

Andra studier har bekräftat att fenomenet även förekommer hos människor.

En internationell forskargrupp som tittade närmare på ett antal avlidna personers hjärna kunde fastslå de enskilda nervcellernas ålder.

Utifrån resultaten kunde forskarna räkna ut att vuxna människor varje dag bildar omkring 700 nya nervceller i hippo­campus.

De nya cellerna tycks upprätta extra kopplingar som ökar hjärnans förmåga att lagra minnen.

Lösningar

Uppvärmning

 1. Jordgubbe, elefant, gryta, pensel, apelsin och stol.

 2. Zebra, kamel, päron, körsbär, skruvmejsel, kniptång och såg.

Långloppet

 1. Fluga.
 2. Fisk
 3. Blomma och ketchup.
 4. Hammare, mössa och blyertspenna.

Slutspurten

 1. En trumpet, en kamera och en mobil.
 2. D.
 3. Et kors.
 4. Hunden har bytts ut mot en katt, trädens färger har ändrats och den ena gatlyktan är borta.
 5. A) Nej. B) Blå. C) En sol. D) Fem. E) Gult. F) Nej.