Shutterstock
Undrande kvinna

Varför glömmer vi ?

Varför glömmer vi en del saker med det samma, medan vi kan minnas andra saker länge

Normalt glömmer vi, när vi inte gör något särskilt för att komma ihåg. Antingen för att vi är ouppmärksamma eller för att vi inte tror att vi kommer att behöva informationen i framtiden. Ett typiskt fall är när vi är på fest och hälsar på en massa nya människor på kort tid. Deras namn och relation till värdparet har vi glömt en kort stund efteråt, om vi inte gör en extra insats för att minnas informationen genom att till exempel repetera namnen för oss själva eller tar hjälp av andra minnesregler.

Detta beror på att vårt arbetsminne bara kan rymma en viss mängd information och det dessutom bara under ganska kort tid. Forskarna använder sig av beteckningen ”arbetsminne”, eftersom ”korttidsminne” ofta uppfattas som ett minne som kan lagra information under ett par timmar eller dagar. Ett sådant minne har vi helt enkelt inte. Vi har bara ett arbetsminne och ett långtidsminne. I arbetsminnet har vi enligt forskarna faktiskt inte mer än mellan en halv och en hel minut på oss att hålla nya informationer i huvudet och ”märka” dem, så att vi sedan kan återfinna dem i långtidsminnet.

Den information som vi senare kan minnas har vi, medvetet eller omedvetet, lagrat. Det kan vara medvetet med hjälp av minnesteknik eller omedvetet, för att upplysningarna är registrerade av våra sinnen, eller för att de har gjort ett starkt känslomässigt intryck på oss. I princip övergår all information från arbetsminnet till långtidsminnet. Inget försvinner ut i det blå. Frågan är bara, om vi kan hämta fram det igen. Kan vi inte det, säger vi att vi har glömt något. I rätt sammanhang kan informationen dock dyka upp av sig själv, om en situation plötsligt uppstår, som vi förknippar med det glömda.

Många har till exempel upplevt, hur en bestämd lukt plötsligt kan mana fram ett minne av något man trodde sig ha glömt. Det sker också att vi glömmer saker för att vi helt enkelt inte vill minnas dem. Traumatiska upplevelser kan vi till exempel omedvetet vilja glömma. Likväl kan de ofta hämtas fram med hjälp av hypnos eller dyka upp för att vi utsätts för något som påminner oss om grundupplevelsen.