Shutterstock
Alzheimers sjukdom

Välkänt läkemedel återskapar minnet hos möss

Minst 55 miljoner människor världen över lider av demens och antalet väntas öka explosivt. Men nu avslöjar en ny studie att en befintlig hiv-behandling kan återskapa minnet hos möss – och kanske även hos människor.

Ditt minne arbetar oavbrutet för dig. Det talar om för dig var du nyss har varit och vart du är på väg.

Och så hjälper det dig att framkalla mycket specifika minnen, som exempelvis ett möte du hade med en vän för ett par dagar sedan, som får dig att tänka på en annan händelse som inträffade precis efter mötet.

För det är så vårt minne fungerar: som ett nät av olika minnen, som hänger ihop kors och tvärs och inte som separata händelser som vi kan plocka fram ur arkiven utan kontext.

Men just denna förmåga att jonglera minnen är något vi förlorar med åldern. Och det försöker nu forskarna bakom en ny studie att ändra på.

De har upptäckt att ett välkänt läkemedel för behandling av hiv också kan återskapa minnet hos möss – och kanske med tiden även människor.

Sant eller falskt? Här är 7 myter om människohjärnan

Mikroskopisk bov försvagar minnet

För att förstå hur forskarna lyckades sätta fart på mössens minne igen, måste vi först zooma in nära på kroppens inre.

Där täcks våra celler av olika molekyler, så kallade receptorer, som fungerar som ett slags ingångar till cellen.

I den nya studien fokuserade forskarna från University of California på en viss receptor på hjärnans celler, kallad CCR5.

Tidigare studier har avslöjat att mängden CCR5-receptorer i hjärnans minnescentrum ökar i takt med att vi blir äldre. Och att det kan försämra vår förmåga att skapa samband mellan olika minnen.

Och det finns faktiskt redan ett godkänt läkemedel på apotekshyllorna, som kan blockera just CCR5-molekylerna. Det heter Maravirok och används i dag för att förhindra att hiv-viruset tränger in i kroppens immunceller.

Därför ville forskarna undersöka om läkemedlet också kunde ha någon effekt på minnet hos möss.

Läkemedlet Maravirok godkändes för behandling av hiv av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, redan 2007. Läkemedlet (rosa) fungerar genom att sätta sig på CCR5-receptorerna (blå), så att hiv-viruset (grå) inte längre kan bindas till receptorn och tränga in i immuncellerna.

© David H. Spach /University of Washington

Forskare: Kan användas i större skala

I det nya försöket kunde forskarna se hur Maravirok blockerade CCR5-molekylerna och gjorde försöksmössen bättre på att koppla minnen från en av burarna i laboratoriet till en annan bur.

Enligt forskarna visar resultaten att Maravirok kan ha potential att bekämpa åldersrelaterad minnesförsämring i större skala.

Nu blir nästa steg att testa effekten i de första kliniska försöken på människor, för att ta reda på om det kan bromsa – eller helt motverka – de första tidiga tecknen på minnesförlust.