Sov dig till ett bättre minne

Djup sömn och drömsömn styrker olika typer av minne. Det visar en undersökning från University of Montreal i Kanada.

Woman sleeping

Djupsömn styrker ditt närminne. Det är slutsatsen av en studie där sömnforskaren Tore Nielsen från University of Montreal i Kanada har analyserat försökspersonernas sömn och jämfört den med deras förmåga att spela diverse spel som ställer olika krav på minnet.

Forskare kombinerade spel och sömn i försök

I ett försök lät Tore Nielsen 22 försökspersoner spela olika spel som samtliga ställde krav på minnet, innan de fick sin nattsömn.

Det ena spelet, Tornen i Hanoi, går ut på att flytta klossar fram och tillbaka mellan tre staplar tills de står i en bestämd ordning. Från tidigare försök vet forskaren att spelet ställer stora krav på faktaminnet.

Det andra spelet, Corsi block-tapping, ställer däremot krav på procedurminnet. Här ser man en annan person röra vid några klossar i en slumpmässig ordning och därefter ska man själv röra klossarna i samma ordning.

Då försökspersonerna hade lärt sig spelet sov de en hel natt medan forskaren analyserade deras sömnfaser.

Resultat: Sömn styrker flera typer av minne

Nästa dag spelade försöksdeltagarna båda spelen igen. Några av deltagarna hade blivit bättre på att spela Tornen i Hanoi, men inte Corsi block-tapping.

Analyserna av deras sömn visade att de under natten hade tillbringat relativt lång tid i halvdjup sömn. Det hade uppenbarligen stärk deras faktaminne.

En annan grupp försöksdeltagare hade blivit bättre på Corsi block-tapping, men inte Tornen i Hanoi. Dessa personer hade tillbringat relativt lång tid i drömsömnen, vilket hade styrk deras procedurminne.

Sömn motverkar att hjärnan krymper

Ut över att stärka ditt minne kan god sömn även förhindra att hjärnan krymper. Läs mer här: