Så kan du förbättra ditt minne

Nattsömn och repetition är bra, om du vill bli bättre på att minnas.

Woman sleeping

Minnen lagas i minnet genom att man omformar dem till ord eller bilder, som många gånger repeteras i det undermedvetna.

Denna process kan man förstärka, om man medvetet upprepar till exempel namnet på en person man precis mött, antingen inne i huvudet eller genom att säga det högt för sig själv. ”Det var trevligt att träffa dig, Ulla. Jag hoppas att vi snart ses igen, Ulla.” Samtidigt kan man återkalla ansiktet för sin inre syn, så snart man vänt ryggen åt personen i fråga. Man måste i alla fall så gott det går undvika att tänka på annat, medan man försöker minnas namnet.

En annan bra metod för att stärka minnet är att se till att man har en god nattsömn. Under sömnen repeterar långtidsminnet all sin nya kunskap, så att minnena kan fastna. Det deklarativa minnet repeteras under djupsömnen, medan drömsömnen hanterar det procedurala minnet.