Falska minnen tar bort trauman

Ditt minne skriver hela tiden över befintliga minnen med nya. Den mekanismen har forskaren nu använt till att skriva över traumatiska upplevelser hos patienter som lider av posttraumatiska syndrom med falska minnen.

Hukommelse PTSD

Ditt minne lagrar minnen i form av fysiska nervförbindelser och byggs därför om varje gång du upplever något nytt.

Hos de patienter som lider av posttraumatisk stress, PTSD, är minnet av de hemska känslor och den traumatiska upplevelsen lagrat på skilda platser i hjärnans minne, men är kopplat samman så tätt att patienten inte kan tänka på upplevelsen utan att känna en intensiv rädsla.

Detta har nu flera hjärnforskare utnyttjat för att ta bort PTSD hos patienter.

Minnen ligger utspridda över hela hjärnan

I ett försök från 2014 visade Elizabeth Phelps från New York University i USA, att de två minnena kan frikopplas så att rädslan blir mindre. Först framkallade Phelps den hemska känslan i patientens minne varefter hon med terapi ingjöt dem i en känsla av trygghet.

När ett minne tas fram är det under en kort period ostabilt och känsligt för förändringar. När patienten tar emot terapi under den perioden är det alltså möjligt att skriva över minnet och därefter lägga tillbaka det i en något mindre skrämmande version. På så sätt planterar terapeuten ett falskt minne av trygghet i patientens minne av den traumatiska händelsen.

När terapin utfördes utan att man först framkallade rädslan i minnet hos patienten var effekten inte alls lika bra.

Kemi gör ditt minne instabilt

Det kemiska ämnet propranolol har visat sig göra ditt minne än mer instabilt. Det har Alain Brunet från McGill University i Kanada utnyttjat.

2014 lät Brunet patienter med PTSD återuppleva de traumatiska upplevelser som framkallade hjärtklappning och svettiga handflator.

Hälften av patienterna fick strax innan propranolol, medan den andra hälften av patienterna fick placebo i form av ett kalciumpiller. I båda fallen upprepades behandlingen sex gånger med en veckas mellanrum. Därefter testade forskaren patienternas hjärtrymt och svettproduktion under tiden som de återupplevde de traumatiska upplevelserna.

Resultaterna var slående. Behandlingen med propranolol hade nästan raderat alla ångestreaktionerna om den traumatiska händelsen från patienternas minne eftersom det gamla, obehagliga minnet var överskrivet med en ny och lugnare version.

Det mänskliga minnet är redigerbart

Forskarna kan manipulera ditt minne och radera vissa av dem. Läs mer om detta i vår artikel: