Många områden i hjärnan är involverade i vårt minne

Undersökningar visar att våra olika typer av minne har sitt säte på många ställen, både djupt inne i hjärnan och i den veckade hjärnbarken. Jason Chein vid Temple University i Philadelphia i USA har under 2010 dragit slutsatsen att fyra områden av hjärnan är avgörande för vårt korttidsminne.

© Shutterstock

Korttidsminnet

– hör hemma i hjärnbarken

Dorsolaterala prefrontala cortex är en kommandocentral, som övervakar informationsströmmen från sinnena och kontrollerar vart uppmärksamheten skall riktas.

Hjässloben står för uppmärksamheten.

Ventrolaterala prefrontala cortex sorterar informationen i användbar och oanvändbar kunskap.

Supplementary motor area (SMA) repeterar det nya minnet om och om igen.

Långtidsminnet

– ligger djupt inne i hjärnan

Hippocampus och andra närliggande områden i den mediala tinningloben är helt avgörande för långtidsminnet. Härifrån kontrolleras det deklarativa minnet, det vill säga vår faktakunskap, och våra minnen av händelser.

Lillhjärnan och de basala ganglierna rymmer det procedurala minnet, det vill säga vår kunskap om hur vi gör olika saker, som att spela piano eller simma.