Kan vi glömma gårdagen om och om igen?

I filmen ”50 First Dates” har den kvinnliga huvudpersonen, Lucy, problem med minnet och kan aldrig komma ihåg något från föregående dag. Hennes friare, Henry, måste därför börja om från början varje dag med att imponera på Lucy. Men är det verkligen möjligt att man kan glömma gårdagen om och om igen?

En hjärnskada kan göra att en patient inte kan bilda nya långtidsminnen.

© CLAUS LUNAU & COLUMBIA PICTURES

Efter en allvarlig hjärnskada uppstår det ibland minnesförluster i form av framåtriktad glömska eller – som det heter på läkarspråk – anterograd amnesi.

Patienterna förlorar då förmågan att lagra långtidsminnen om händelser som inträffat efter exempelvis en trafikolycka, då hjärnan skadats

Korttids- och långtidsminnet är intakt

De är fullt medvetna och har intakt korttidsminne. De kan därför föra ett normalt samtal om det som händer här och nu, och eftersom långtidsminnet också är intakt kan de fortfarande berätta om exempelvis sin barndom.

Glömmer från dag till dag

Däremot har patienter med komplett anterograd amnesi ett fel i hjärnan som gör det omöjligt för dem att överföra upplevelser från korttidsminnet vidare ut i det vittförgrenade långtidsminnet och lagra dem som minnen

Därför kommer allt det som de upplever den ena dagen att vara helt bortglömt kommande dag. De kan exempelvis hälsa på läkaren som om det var första gången de möttes och precis som Lucy i filmen ”50 First Dates” till och med glömma den person de är tillsammans med.

Nya minnen har tre stopp

Innan ett nytt minne lagras i hjärnan måste det klara resan från korttidsminnet till långtidsminnet.

I en skadad hjärna avbryts dock färden på vägen.