Hjärnan raderar gamla minnen

Barndomsminnen från de tidigaste åren är lyx, det är få som har minnen från dess. Nya upplevelser gör att hjärnan trycker bort de äldsta minnena mot glömskans vrå.

Barndomsminder top

Gamla minnen måste ibland ge vika för nya och därför minns vi inte mycket från vår tidiga barndom.

Under de första åren av våra liv utvecklas hjärnan i en faslig takt, och forskare menar att det är anledningen till att få minnen fastnar.

Minnen förankrar sig i nätverk av hjärnans neuroner, och hjärnområdet hippocampus är helt avgörande för vårt minne. Här växer nya neuroner fram och utvecklas under hela livet så att vi kan lära oss och minnas nya saker. Tillväxten har dock ett högt pris.

Nya neuroner suddar ut din barndom

2014 visade Sheena Josselyn och Paul Frankland på The Hospital for Sick Children i Toronto, Kanada, att nya neuroner konkurrerar med befintliga och på så sätt kan utradera minnen i gamla neuroners nätverk.

När forskarna satte igång bildandet av nya neuroner med tillväxtämnen i möss, glömde djuren snabbt det de hade lärt sig.

Tvärtom kunde mössen minnas sina tidigaste upplevelser bättre om forskarna hämmade tillväxten av nya neuroner.