Shutterstock
Neuronit aivoissa

Din nyfikenhet hjälper dig att lära och minnas

Människan har alltid hungrat efter kunskap och vår nyfikenhet spelar faktiskt en stor roll för vår förmåga att lära och minnas. För när vi blir nyfikna på ett ämne, så aktiveras ett flertal speciella områden i hjärnan.

Varje dag stöter vi på större och mindre frågor som gör att vår hjärna får jobba extra hårt.

Varför är himlen blå? Vad använde T. rex sina små armar till? Och hur ska vi få fram ett botemedel mot cancer?

Om du inte veter svaren, så känner du förmodligen hur din hjärna genomsöker tidigare erfarenheter och kunskaper för att arbeta sig fram till dem. Kanske börjar okunskapen att irritera dig som en klåda, som du inte kan nå att klia på. Och kanske känner du ett behov att söka svaren och få visshet?

Det du känner är din nyfikenhet – en urinstinkt som enligt neurologer från University of California i USA försätter din hjärna i speciellt tillstånd.


När du väljer att teckna en digital prenumeration på Illustrerad Vetenskap får du de första 14 dagarna för 0 kronor - och det utan krav på bindningstid!

Nyfikenheten gör hjärnan till ett kunskapsvortex

För att testa nyfikenhetens effekt på hjärnan ombads ett antal försökspersoner att rangordna sin nyfikenhet inom flera ämnen.

Därefter hjärnskannades de när de fick svaren på frågorna. Då och då fick de se ansikten som varken var relaterade till fråga eller svar. Till sist skulle försökspersonerna återge både svaren och ansiktena.

MRI-scanning

Studien visade, inte helt överraskande, att de alla bäst kunde minnas svaren till de frågor de var mest nyfikna på.

Det överraskade emellertid forskarna att försökspersonerna också mindes ansiktena som visades före de svar de var intresserade av. Och det ända upp till 24 timmar efter att ha sett ansiktena.

Därmed tyder det på att nyfikenhet öppnar upp hjärnan som ett slags kunskapsvortex, som inte bara lär och lagrar den information vi är intresserade av – utan även allt runt omrking den.


Vi ger dig färska nyheter från vetenskapens värld varje dag. Du får de första 14 dagarna för 0 kronor – och kom ihåg att det är utan krav på bindningstid!

Visste du att din hjärna sväller när du lär dig något nytt?

Ny kunskap aktiverar belöningscentrum

Utifrån försökspersonernas hjärnbilder kunde forskarna även dra slutsatsen att nyfikenhet ökar aktiviteten i flera hjärnområden – bland annat belöningscentrum i nucleus accumbens och minnescentralen hippocampus.

Dessa två hjärnområden interagerar dessutom med varandra, och det samspelet kan enligt forskarna förklara nyfikenhetens speciella kraft – samt varför ny kunskap kan ge lyckokänslor i nivå med sex och mat.

Illustrerad Vetenskap – nyfikna sedan 1984

På Illustrerad Vetenskap har vi varit nyfikna på världen i 35 år. Därför kan du alltid räkna med att få svar på allt som gör dig nyfiken, när du besöker vårt digitala universum.

När du väljer att teckna en digital prenumeration på Illustrerad Vetenskap får du de första 14 dagarna för 0 kronor – naturligtvis utan bindningstid.

Som digital prenumerant får du:

  • Obegränsad digital åtkomst till illvet.se och hela Illustrerad Vetenskaps stora arkiv
  • Inlästa artiklar i vår nya app
  • Dagliga nyheter från vetenskapens värld