Minne

Nervceller i hjärnan

Minnet hämtar upp det vi kommer ihåg

Hjärnan är det människans kontrollcentrum, och en av dess viktigaste funktioner är att lagra information i vårt minne. Utan vårt minne skulle vi förlora förmågan att lära oss, använda kunskap från tidigare erfarenheter, komma ihåg vem som är viktig för oss och varför de är det. Det är i grova drag vad vårt minne är, men dess betydelse går ännu djupare. Mänskliga nervsignaler är så snabba att våra hjärnor har svårt att bearbeta alla intryck vi matas med – exempelvis en doft eller en rörelse. Det är här vårt minne sätts i gång, eftersom det jämför och relaterar dessa erfarenheter med tidigare erfarenheter, avkodar dem och bestämmer om dessa intryck ska ignoreras eller inte. Utforska våra artiklar och lär dig mer om ditt fantastiska minne.

Vad är fotografiskt minne?

Fotografiskt minne är förmågan att komma ihåg en sida i en bok eller ett evenemang med tydligt – även om intrycket endast varade en kort tid. Fotografiska minnen omnämns ofta i populärkulturen, men forskare har aldrig kunnat bekräfta ett äkta fotografiskt minne.

Det har dock bevisat att vissa människor har en liknande förmåga som kallas eidetiskt minne. Eidetiskt minne är möjligheten att visualisera ett objekt några minuter efter att det har tagits bort från synfältet. Eidetiskt minne är begränsat i förhållande till fotografiskt minne, eftersom det inte är möjligt att återkalla ett minne med fullständig klarhet. Det är endast barn i åldern 6-12 år som kan ha ett eidetiskt minne. Inga vuxna har bekräftats besitta denna förmåga.

Nervceller kommunicerar med varandra

© Shutterstock

Så får du bättre minne

Det finns många sätt att stärka sitt minne. Minnen är information som lagras i minnet och ju fler gånger de tas fram eller upprepas, desto lättare är det att återkalla dem. Det är därför det är lätt att komma ihåg vem som är din bästa vän och svårt att komma ihåg namnet på en person du bara har träffat några gånger. Genom att upprepa vad du vill komma ihåg flera gånger i rad och koppla det till något visuellt stärks din förmåga att komma ihåg den specifika informationen. Dessutom hjälper god sömn vårt minne. Under sömnen repeterar långtidsminnet all sin nya kunskap.

Hjärna och nätverk

© Shutterstock
Sida 1 / 3