Shutterstock

Lustgas: Ett skratt som förstör din ryggmärg

Korta skratt från lustgaspatroner kan få långgående konsekvenser för kroppen och hjärnan. MR-skanningar visar att lustgas förstör ryggmärgen med irreparabla skador.

Den euforiska känslan och den roliga yrseln har avtagit. Bara lustgaspatronerna ligger kvar på parkeringsplatser och stadens gator.

Dikväveoxid, N2O, eller lustgas finns inte bara hos tandläkaren eller på sjukhuset. Det finns även lustgas i spraygräddflaskor - så kallade sifoner: från dem kan gasen tryckas ut och inhaleras med 1–2 minuters rus som föjld.

Men det billiga skrattet kan stå dig dyrt.

Lustgasexperten Dorte Fris Palmqvist, som är överläkare vid Bispebjerg Hospital i Danmark, talar med missbrukare när skadan har skett. Därför vet hon vad kroppen och hjärnan utsätts för.

Lustgas kan ge koordinationsproblem, känselstörning, svårigheter att stå och gå, försämrat minne och latens i talet. Dorte Fris Palmqvist

Varje gång lustgas inhaleras, så kvävs hjärnan under kort tid. I värsta fall kvävs den för alltid. Det sker dock ofta i kombination med andra rusmedel eller alkohol.

På flera platser rapporteras det om personer som har tagit för mycket lustgas – vanligtvis i samband med alkohol eller andra euforiserande droger – och har kvävts av det.

Ett utbrett problem

2011 mottog Giftlinjen i Danmark 0 rapporter om lustgas. 2018 fick de drygt 40, och 2019 fick de fler än 60, säger Dorte Fris Palmqvist.

Men siffrorna för hur många ungdomar i Danmark som har testat lustgas är mycket högre.

17 procent av pojkarna på både gymnasier och yrkesskolor i åldern 15–25 år har vid något tillfälle testat att inhalera lustgas från gaspatroner. Bland tjejer är siffrorna åtta respektive tio procent, enligt en studie från 2019.

Lustgas förlamar hela kroppen

Den tunga gasen drabbar lätt hela kroppen.

Även under små och få inhaleringar kommer kroppen att uppleva rubbningar och förändringar.

Baksidan av patronen: Akuta skador

Källa: Your Room, hälsodepartement i New South Wales.

Förlamar luftvägarna

Om lustgas frisätts direkt i näsan eller munnen kan det leda till förfrysningar i halsen och munnen – och förlama luftvägarna.

1

Diver ut syret

Lustgas kan ge andningsbesvär, om man inhalerar flera patroner åt gången. I värsta fall slutar det med kvävning, eftersom det syre vi behöver drivs ut ur lungorna.

2

Sänker hjärtrytmen

Hjärtat kan få en onormal, långsam rytm. Blodtrycket kan sjunka och hjärtstillestånd kan inträffa.

3

Avaktiverer vital vitamin

Lustgas avaktiverar det B12-vitamin vi har i kroppen som vi får via vår kost. Det innebär i sin tur att den totala hemoglobinmängden – ett protein i de röda blodkropparna – i kroppen minskar, och det uppstår blodbrist. Detta sker dock först vid upprepat bruk.

4

Förvirringen blir total

Lustgas kan vid inhalering medföra desorientering, minnesförlust, avsvimning, depressiva tankar, paranoia och hallucinationer.

5
©

Ryggmärgen förstörs

På sjukhus och hos tandläkare är lustgasen vanligtvis blandad med 50 procent syre. Men den gas som inhaleras från sifonpatroner är 100 procent ren.

Ett långvarigt missbruk av lustgas leder till att den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras. B12-vitaminbrist påverkar celldelningen, samtidigt som nervbarnorna demyeliniseras – de avfettas.

Som visat på bilden nedan.

Lustgas förstör ryggmärgen.

Till vänster är en bild av en frisk ryggmärg. Till höger ser du ryggmärgen hos en anonym 28 år gammal patient. Patientens ryggmärg har tagit tydlig skada av ett omfattande lustgasmissbruk. (Ugeskrift For Læger)

© Shutterstock/Ugeskrift For Læge

Våra nerver har ett naturligt fettlager, som bidrar till att signaler från hjärnan leds ut i resten av kroppen från ryggmärgen. Men fettlagret kan med N2O "gasas" sönder.

Resultatet syns tydligt på ryggraden (bilden till höger) med hjälp av MR-skanningar, berättar överläkaren Søren Bøgevig:

"Ett stort missbruk av lustgas ger tydliga signalförändringar på MR-bilden. Demyeliniseringen visar sig genom att den grå massan – ryggmärgen – har ett långsträckt blekare område – som ser tydligt ljusare ut på bilden."

Han påpekar att det ryggmärgen hos en frisk person är likartat mörkgrå hela vägen.

Det finns inget botemedel, men ...

Patienten tog upp emot 100–200 gaspatroner – som den på bilden ovan – om dagen i två månader före inläggningen skriver danska Ugeskrift For Læger.

Det finns inget botemedel efter ett lustgasmissbruk. Men patienten hamnade i ett förbättringsförlopp, som involverade stora mängder B12-vitamin, läkemedel och rehabträning.

Läkarna vet ännu inte hur mycket lustgas en person ska inhalera innan ryggmärgen bryts ned.

Läs även om de farligaste drogerna.