Kramar fyller kroppen med kärlekshormonet oxytocin

Långa kramar, kyssar och sex detonerar en explosion av hormonet oxytocin i kroppen, vilket får oss att knyta an till varandra, ökar känslorna av lycka och tillfredsställelse samt verkar som ett motgift mot stress och ångest.

kärlek, hjärna, anatomi
© Shutterstock

Vad är oxytocin?

Oxytocin är ett hormon i kroppen som ger en känsla av lycka och välbefinnande samt ökar vår förmåga att knyta starka band till varandra.

Oxytocin finns i större koncentrationer i kroppen hos kvinnor än hos män, vilket har en helt naturlig orsak.

Man behöver faktiskt bara titta på namnet för att hitta svaret. Oxytocin är nämligen en sammandragning av de två grekiska orden "snabb" (oxys) och "födsel" (tocin, avlett av tokos).

När kvinnor föder barn frisätts stora mängder oxytocin som får livmodern att dra ihop sig. Forskare upptäckte denna funktion redan i slutet av 1920-talet.

Senare kom man även fram till att spädbarns beröring av moderns bröstvårta frisätter stora mängder oxytocin i kvinnans kropp. Hormonet hjälper nämligen till att få mjölken att rinna till när mammans ska amma.

Hur bildas oxytocin i kroppen?

Det går inte att se, men när du får en kram som varar längre än 20 sekunder sker en explosion av framför allt ett hormon i din hjärna: oxytocin.

Explosionen utlöses genom att små sinnesreceptorer under huden skickar vidare en elektrisk signal till hjärnan när beröringen äger rum.

Du kan visualisera det som en lång stubin som antänds och går hela vägen upp till ett litet område i hjärnan kallat hypofysen – även känt som hjärnans kontrollcentrum.

Hypofysen aktiverar därefter ett område i mellanhjärnan vid namn hypotalamus. Det är där oxytocin bildas och slutligen frisätts via blodet.

Illustration av hypofysen

Oxytocin bildas i hypotalamus som är lokaliserad i mellanhjärnan. Hormonet utsöndras i blodet med hjälp av en liten körtel i hjärnan kallad hypofysen som fungerar som hjärnans kontrollcentrum.

© Sundhed.dk / Birgitte Lerche-Barlach 2018

Hormonet existerar bara en kort stund i blodet. Det beror på att oxytocin har en snabb halveringstid.

Den korta förekomsten räcker dock för att båda deltagarna i en kram ofta ska uppnå en känsla av lycka, välbefinnande och närhet till varandra.

Studier visar dessutom att frisättningen av oxytocin i hjärnan sannolikt ökar ju äldre vi blir.

Varför kallas det kärlekshormon?

Oxytocin utsöndras när vi kramar varandra, håller handen eller har hud-mot-hud-kontakt under sex.

Beröringshormonet spelar en viktig roll för människan och andra däggdjurs förmåga att skapa nära och kärleksfulla relationer samt känslomässiga band till varandra.

Därför kallas oxytocin även "kärlekshormonet".

Forskning visar att oxytocin bland annat bidrar till att förstärka attraktionen till den partner man är tillsammans med.

Schimpanser kramas

Oxytocin frisätts bland annat när vi får en lång kram. Och är inte bara människor som njuter av "kärlekshormonet". Andra däggdjur som exempelvis schimpanser badar också i oxytocin när de kramas eller vidrör varandra.

© Shutterstock

I en studie från 2013 som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences fick ett antal män lukta på hormonet oxytocin, så att det togs upp i deras blod.

Försöket visade att männen, som alla ingick i fasta förhållanden, attraherades mer av sin partner än av andra kvinnor.

Detta tog sig uttryck genom en förhöjd aktivitet i hjärnans belöningssystem när männen tittade på bilder av sin partner.

Forskarna genomförde bara försöket med män, men uppskattar att de skulle ha fått samma resultat om testpersonerna hade varit kvinnor.

Vilken effekt har oxytocin på den mentala hälsan?

Oxytocin är inte bara viktigt för våra kärleksliv och sociala band.

Forskning visar att oxytocin kan ha en positiv effekt på mental hälsa och välbefinnande.

Kärlekshormonet kan bidra till att reducera stress och ångest genom att öka känslor av lycka, tillfredsställelse och avslappning.

För att förstå varför måste vi titta närmare på det så kallade autonoma nervsystemet.

Kroppen består av olika nervsystem och det autonoma är det du inte har kontroll över, därför att det styrs av dina känslor och ditt medvetande.

Det autonoma nervsystemet kan delas upp i två motriktade nervsystem; det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet reagerar på akuta situationer, den så kallade flykt- och kampresponsen, som försätter kroppen i stridsberedskap och ökar antalet stresshormoner i kroppen.

Det parasympatiska nervsystemet fungerar motsatt och är aktivt när kroppen är i vila och återhämtar sig. Detta nervsystem har bland annat till syfte att dämpa det sympatiska nervsystemet och få kroppen att slappna av igen.

När oxytocin frisätts efter exempelvis en kram eller en kyss vinner den parasympatiska delen av hjärnan oftast "striden" med det sympatiske nervsystemet och minskar därmed stressnivån i kroppen.

Oxytocin kan virke som en form for modgift mod stress.

Oxytocin har potentialet til at virke som kroppens egen modgift på stress, viser forskning.

© Shutterstock

Oxytocin har dock inte enbart en positiv effekt på vår mentala hälsa.

En studie från Center for Music and Brain vid Århus universitet i Danmark, publicerad i tidskriften Scientific Reports visar att hormonet gör oss bättre på att spela i takt med andra personer.

"Vårt försök visade att de personer som hade fått oxytocin var bättre på att synkronisera med varandra. Man klappade helt enkelt takten bättre", förklarade professor Peter Vuust, som ledde studien.