Shutterstock
optisk illusion

Kan verkligen vem som helst hypnotiseras?

Man ser ibland människor hypnotiseras på TV. Hur gör man, och kan alla människor hypnotiseras?

Även om det säkert förkommer fusk, råder det ingen tvekan om att hypnos är ett verkligt fenomen. Hypnos har beskrivits som ett sinnestillstånd, då man är ovanligt mottaglig för förslag och idéer. Det är dock inte tal om att ”offret” är hypnotisörens slav, som kommer att lyda varje order.

Vederbörande är fortfarande vid medvetande och har sin fria vilja intakt. Därför är det alltså rena påhitt, när man hör om personer som begår mord under hypnotiskt inflytande. Hypnos kräver en viss grad av medveten medverkan och välvillig inställning från den som hypnotiseras.

Personen måste själv tro på att det fungerar. Av samma skäl finns det människor som helt enkelt inte kan hypnotiseras – man räknar med cirka 30 procent. I regel är det människor som antingen saknar koncentrationsförmåga eller som är mycket kritiskt inställda.