Vad är ett IQ-test?

Ett IQ-test mäter en persons numeriska, rumsliga, grafiska och logiska förmåga.

IQ-testprotokoll

Internationellt förkortas intelligenskvot IQ. Konkret är det siffror som speglar var man ligger på en skala.

Man får reda på kvoten genom att testa en persons numeriska, rumsliga, grafiska och logiska förmåga - ett så kallat IQ-test.

Syftet är att avgöra förhållandet mellan den ålder som intelligensen motsvarar och den faktiska åldern. Om till exempel ett tioårigt barn klarar testet på nivå med genomsnittet bland tolvåringar, har barnet en IQ på 120.

Test av stora grupper visar att två av tre nästan alltid har en IQ mellan 85 och 115, medan endast få utmärker sig med lägre eller högre.

Till vardags arbetar man med flera varianter av samma test, som gör det möjligt att testa barn ända ned i förskoleåldern. Gemensamt för moderna tester är att de är mentalt smidiga. Det betyder att de kan mäta personers IQ oberoende av utbildning och andra sociala förhållanden.

En hög IQ betyder alltså inte nödvändigtvis att personen har en långvarig utbildning.