IQ 16/2014

Vilken är den högsta intelligenskvoten?

Resultatet av ett intelligenstest räknas om till en intelligenskvot - eller en "IQ". En hög IQ betyder att man har fått höga poäng i testet. Men hur hög kan en IQ bli?

Supergenier har en IQ på över 181

Begåvning är inte fast definierat, men det klassiska sättet att mäta intelligens på görs med hjälp av Binettestet. Det utvecklades av den franske psykologen Alfred Binet i början av 1900-talet.

I testet visar poäng över 131 de extremt begåvade, medan supergenierna får över 181 poäng eller mer. Bara tre procent av alla som testas klarar av att få över 130 poäng. Binets intelligenstest finns i många versioner för olika åldersgrupper men gemensamt är att de testar personers förmåga att tänka komplext, rumsligt, grafiskt och logiskt.

IQ-testet omräknas till en intelligenskvot, IK eller IQ. Resultaten används som underlag för att beskriva skillnader i intelligens i en population. Ett högt tal medför en hög IQ, ett lågt tal en låg IQ. För att få en genomsnittlig IQ krävs ett tal mellan 90 och 110.

Historiens smartaste mans IQ är okänd

Amerikanen William James Sidis (1898-1944) är kanske den mest begåvade människan någonsin. Trots flera tester fastställdes aldrig hans IQ, men den uppskattas ha legat mellan 250 och 300.

Sidis var ett multigeni som kunde stava som ettåring. Ett halvår senare kunde han läsa tidningen. Mellan fyra och åtta års ålder skrev Sidis fyra böcker och som elvaåring antogs han på Harvard University.