Vem uppfann IQ-testet?

Metoderna för att mäta intelligens har utvecklats markant sedan det första testet 1905. Trots att det inte finns någon fast definition av intelligens, kan ett modernt IQ-test både fascinera och förarga, när det delar in människor efter deras IQ.

Intelligens historie

Människor har mätt varandras intelligens i mer än 100 år.

I början av 1900-talet hade lärare problem med att skilja mellan lata elever och elever med inlärningssvårigheter. Samtidigt visste man att intelligens var en förmåga som var mer ärftligt än socialt betingad, och behovet att kunna mäta elevernas intelligens uppstod.

Världens första intelligenstest

Världens första intelligenstest utvecklades 1905 av den franske psykologen Alfred Binet. Det bedömde barns förmåga att utföra uppgifter som att skapa ordning, kopiera mönster och klassificera föremål i tabeller.

Binet, som definierade intelligens som ”summan av de mentala processer som är involverade i att anpassa sig till omgivningen”, reviderade sitt test 1908 respektive 1911.

Intelligens blev en kvot

Efter Binets död arbetade kollegan Lewis Terman vidare på testet. Han införlivade idén att mäta intelligens som en kvot.

Och 1916 kunde han presentera det första testet för att mäta egentlig intelligenskvot: Stanford-Binet-intelligensskalan. Det testet utgör fortfarande grundvalen för moderna IQ-test.

Det finns IQ-tester i många olika varianter och av växlande kvalitet och trovärdighet. Ett klassiskt element i ett IQ-test är mönsterigenkänning, där testpersonen visar sin förmåga att genomskåda visuella samband. Shutterstock

IQ-test användes till att rekrytera spioner

IQ-test har varit mer eller mindre populära i olika delar av världen under olika perioder.

Under världskrigen använde Tyskland, England och USA intelligenstester i stor utsträckning. Både militären och underrättelsetjänster testade och bedömde soldaterna.

I synnerhet under andra världskriget konstruerade de skickligaste psykologerna prov, som skulle identifiera de bästa agenterna och spionerna.

I USA är det fortfarande vanligt att sökande till landets universitet får både språklig och matematisk intelligens testad när de söker till utbildningar.

Är IQ-tester rimliga?

På senare tid har det diskuterats om IQ-tester överhuvudtaget kan användas för att jämföra intelligensen hos människor som är helt olika när det gäller kultur och utbildningsnivå.

Men 1994 skrev en grupp på 52 psykologer ett gemensamt utlåtande om IQ-tester, och konstaterade bland annat att IQ-tester är bra för att mäta en människas intelligens och att IQ-tester inte är kulturellt fördomsfulla.

Gör Illustrerad Vetenskaps gratis IQ-test

Hur hög är DIN IQ? Gör vårt IQ-test på svenska och mät din IQ nu.