Gör vårt IQ-test och beräkna din intelligens

Hur intelligent är du? Gör Illustrerad Vetenskaps stora IQ-test och ta reda på det. Räkna ut din IQ och få en fördjupande rapport med dina resultat och se hur högt du hamnar på intelligensskalan.

IQ-test på svenska

Klicka på knappen här och starta vårt IQ-test

Illustrerad Vetenskaps IQ-test på svenska testar din visuella förmåga, dina språkkunskaper, ditt logiska tänkande, ditt matematiska tänkande samt ditt minne.

Vårt intelligenstest är grundligt och när du har genomfört det får du en utförlig IQ-rapport, som dels ger dig ett samlat IQ-värde, dels ger dig ett IQ-resultat inom varje område, så att du kan se var du är bäst.

Du måste vara registrerad användare på webbplatsen för att få tillgång till det. När du klickar på “Starta testet” får du automatiskt möjlighet att skapa en profil för att komma i gång med vårt IQ-test direkt. Är du redan användare på illvet.se, så väljer du bara att bara logga in.

Så gör du Illustrerad Vetenskaps IQ-test

Ikon till IQ-test på svenska
©

IQ-test i fem delar

Q-test är uppdelat i fem delar. Varje del inleds med en instruktion och ett exempel.

Ikon till IQ-test på svenska
©

IQ-testets uppgifter

I vårt IQ-test presenteras en uppgift åt gången. Efter att du har löst uppgiften klickar du på ”Nästa”.

Ikon till IQ-test på svenska
©

Du måste ha en profil

för att göra vårt IQ-test. Därför kommer du att bli ombedd att logga in eller upprätta en profil om du inte redan har en.

Ikon till IQ-test på svenska
©

Spara och fortsätt senare

IQ-testet tar cirka 30–45 minuter att genomföra. Du kan välja att spara ett delresultat och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Ikon till IQ-test på svenska
©

Lös IQ-testet utan hjälp

Uppgifterna i vårt IQ-test ska lösas utan hjälpmedel som papper och penna eller tryckta och digitala uppslagsverk. Se till att du kan arbeta ostört!

Ikon till IQ-test på svenska
©

Delar av vårt IQ-test ska lösas på tid

Var uppmärksam på att en del av IQ-testet ska lösas på tid. Det framgår tydligt i introduktionen till varje del av IQ-testet om den ska lösas på tid eller inte.

Ikon till IQ-test på svenska
©

När du har genomfört IQ-testet

får du ett totalvärde för din IQ tillsammans med en fördjupande rapport som visar hur du har klarat testets olika delar. Vi skickar en länk till din IQ-rapport.

Klicka på "Starta testet" för att börja ditt IQ-test. Därefter får du instruktionerna till första delen av testet.

Lycka till med IQ-testet!

Få en grundlig rapport med ditt IQ-test

Information om IQ-test på svenska

När du har gjort ditt IQ-test, får du en rapport som berättar om din IQ.

Din IQ-rapport ger dig ett totalvärde för din IQ och ett IQ-värde inom varje del av IQ-testets fem områden:

  • Visuell intelligens
  • Språklig intelligens
  • Minne
  • Logisk förmåga
  • Matematisk intelligens.

I rapporten kan du även jämföra din IQ med en genomsnittlig IQ.

Dela din IQ-rapport med vänner på Facebook eller håll den för dig själv – det bestämmer du själv.

Några tips

HAR du redan gjort IQ-testet?

Vi har skickat en länk till din IQ-rapport med e-post. Klicka på länken för att gå tillbaka och se ditt resultat.

Vill du göra testet igen?

Det går hur bra som helst – bara klicka på Starta testet och börja om från början. Men tänk på att ditt IQ-värde blir mindre realistiskt när du känner till uppgifterna och testets innehåll i förväg.

Om Illustrerad Vetenskaps IQ-test

Illustrerad Vetenskaps IQ-test är ett klassiskt IQ-test som testar både visuell förmåga, språkkunskaper, minne, samt logiskt och matematiskt tänkande.

Vårt intelligenstest är baserat på ett amerikanskt online-test, som vid kontroll har visat sig ge resultat som ligger inom 4 % från resultaten vid det så kallade WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale III).

WAIS-testet är sannolikt det närmaste man kommer ett allmänt erkänt IQ-test, och den senaste versionen används i dag av professionella psykologer över hela världen.

Illustrerad Vetenskaps IQ-test ska dock inte ses som en likvärdig ersättning för ett äkta WAIS-test, som för övrigt alltid ska göras under överinseende av utbildade testledare. Det kan därför inte göras på nätet om det skall vara rättvisande.

Notera därför att det värde som intelligenstestet ger inte är ett vattentätt mått på din IQ, men om du har genomfört IQ-testet på ett seriöst och noggrant sätt ger det en fingervisning om var i skalan du ligger.

Starta ditt IQ-test här: