Vad är IQ?

Vad är IQ? Och kan du träna dig till en bättre IQ? Illustrerad Vetenskap dyker ned i vår intelligens och ger dig svaret.

Vad är IQ?

IQ är ett mått på intelligens

IQ är ett mått som baseras på hur bra du klarar olika standardiserade intelligenstest.

Uppgifterna i testerna fokuserar ofta på verbala, visuella och abstrakta färdigheter samt exempelvis matematik, läsning eller vårt minne.

Även om olika IQ-tester baseras på olika typer av uppgifter har samtliga det gemensamt att IQ-skalan är utformad så att befolkningens genomsnitt är 100.

Dessutom är skalan symmetrisk runt genomsnittet, vilket innebär att samma antal människor exempelvis har en IQ under 70 som över 130.

Vad är normal IQ?

En normal IQ ligger per definition mellan 90 och 110.

Vad är hög IQ?

Uppskattningsvis får endast tre procent av de testade en IQ på över 130.

De flesta har en IQ mellan 90 och 110 och därför anses denna IQ också vara det normala.

William James Sidis hade högst uppmätt IQ någonsin

Amerikanen William James Sidis (1898-1944) uppskattas ha varit den smartaste människan någonsin. Han hade osannolika förmågor när det gällde matematik och behärskade inte mindre än 55 språk. Hans IQ fastslogs aldrig, men tros ha legat mellan 250 och 300.

© The Sidis Archives

IQ-skala rankar intelligens

Det finns flera olika IQ -skalor, men den mest använda är Wechslers intelligensskala som utvecklades av psykologen David Wechsler 1939.

Wechslers IQ-skala ser ut så här:

  • 130 och över: Mycket hög
  • 120-129: Hög
  • 110-119: Över normal
  • 90-109: Normal (genomsnittlig)
  • 80-89: Under normal
  • 70-79: Låg
  • Under 70: Mycket låg

IQ omfattar flera olika intelligenser

För nästan 100 år sedan visade den brittiske psykologen Charles Spearman att om en person fick höga poäng i en typ av intelligenstest var sannolikheten mycket stor att han eller hon också fick höga poäng i andra intelligenstest, även om de var baserades på olika färdigheter.

Detta beror på begreppet “generell intelligens” eller “generell intelligensfaktor”, g, som är en ärftlig faktor. Den uttrycker hur bra hjärnan fungerar i allmänhet – exempelvis hur snabbt nervsignalerna skickas iväg eller hur effektivt nervbanorna kopplar ihop hjärnans olika centra.

Flytande och kristalliserad intelligens

Den så kallade g-faktorn betraktas ofta som själva kärnan i intelligensen, och andra forskare har på senare tid försökt dela upp den i underliggande kategorier.

De mest erkända begreppen är:

  • Flytande intelligens
  • Kristalliserad intelligens

Den kristalliserade intelligensen inkluderar förmågan att utnyttja all vår befintliga kunskap och tidigare erfarenhet när vi löser problem.

Den flytande intelligensen, å andra sidan, är vår förmåga att resonera och lösa nya problem på ett kreativt sätt utan att dra nytta av våra tidigare erfarenheter.

Kan man träna sin IQ?

IQ finns i generna

En persons g-faktor och därmed IQ är i hög grad ärftlig.

Tvillingstudier visar vanligtvis att minst 40 procent av skillnaden mellan två barns intelligens beror på generna.

Men när man blir äldre blir genernas betydelse större. Detta beror på att hjärnan inte utmanas i samma utsträckning i barndomen och därför inte kan släppa loss sin fulla genetiska potential.

I takt med att man lär sig mer och utmanar hjärnan i större utsträckning får den genetiskt bestämda strukturen i hjärnan ett större inflytande på om den kan klara utmaningarna.

På detta sätt kan genernas betydelse för intelligensen spela en roll på uppemot 80 procent i vuxen ålder.

Flytande intelligens kan ökas

Även om ens IQ till stor del är bestämd från födseln visade psykologen Susanne Jaeggi år 2008 att man kan öka sin flytande intelligens genom att stärka det så kallade arbetsminnet.

Arbetsminne är förmågan att exempelvis komma ihåg ett telefonnummer under den korta tiden från det att du hör det tills du skriver in det i din mobil.

Arbetsminnet kan enkelt tränas med så kallade dual n-back-test som finns i olika versioner på internet. Susanne Jaeggis och andra forskares studier visar att cirka 20 minuters daglig minnesträning i 20 dagar kan öka IQ med mellan tre och fyra poäng.

Hög IQ innebär större chans för framgång

Även om IQ-tester med tiden har kommit att betraktas med skepsis tar de flesta forskare dem ytterst seriöst.

Det har nämligen visat sig att det finns ett nära samband mellan folks IQ och deras framgång i livet.

Personer med en IQ under 90 löper fem gånger större risk för att leva i fattigdom och åtta gånger större risk för att hamna i fängelse än personer med IQ över 110.

Flera studier har också visat på ett nära samband mellan IQ och ens chanser för att få och behålla ett bra jobb.