Forskare: Män har större hjärna och högre IQ än kvinnor

Mäns hjärnor är 14 procent större än kvinnors och den genomsnittliga intelligenskvoten (IQ) är 3,75 poäng högre. Å andra sidan har kvinnorna bättre minne.

Mäns och kvinnors hjärnor är inte lika stora, och det smittar av på intelligensen, hävdar nederländsk professor.

© Shutterstock / Ken Ikeda

Det är farlig mark för en forskare att röra sig på, men det avskräcker uppenbarligen inte Dimitri van der Linden från Erasmusuniversitetet i Rotterdam.

Psykologiprofessorn har mot bakgrund av MRI-skanningar och ett antal kognitiva tester av 896 försökspersoner konstaterat att 22–37-åriga mäns hjärnor är i genomsnitt 14 procent större än jämnåriga kvinnors.

Samtidigt visar hans undersökning att de manliga försökspersonernas genomsnittliga intelligenskvot (IQ) är 3,75 poäng högre.

”Vi fann att mäns hjärnor är större än kvinnors, och vår analys indikerar att det är orsaken till en lägre genomsnittlig generell intelligens hos kvinnor”, säger van der Linden till Daily Mail.

Kvinnor minns bäst

Dimitri van der Linden understryker att tidigare försök har visat att kvinnohjärnor hanterar information effektivare än manliga hjärnor, men att det förhållandet inte ingick i hans studie.

I sitt försök noterade han uteslutande hur män fick högre poäng på de flesta intelligensområden, bland annat rumslig-visuell intelligens, medan kvinnorna å sin sida presterade bättre i minnesförsök.

Omstridda slutsatser

Forskningsfältet är omstritt, och inte alla delar den nederländske professorns slutsatser.

Andra undersökningar finner inga samband mellan hjärnstorlek och generell intelligens, och empirin pekar ofta i flera riktningar.

Ett nyligen genomfört forskningsprojekt vid Edinburgh University visar till exempel att hjärnområden förknippade med vissa former av intelligens är större hos kvinnor än hos män.