Varför är vissa klokare än andra?

Generna spelar en avgörande roll för hur intelligenta vi blir. Men som tur är finns det också flera saker du kan göra för att motionera dina hjärnceller och klättra på intelligensstegen.

KlogefolkTOP

Intelligens är framför allt en medfödd egenskap som bestäms av våra gener, som ger hjärnan förutsättningar för att tillskansa sig ny kunskap och bli "klokare". Dessutom kan man öka intelligensen genom att läsa, lyssna och lösa problem.

Undersökningar visar att genernas andel i intelligensen är 50-75 procent, men sammanhanget är mycket komplicerat.

Uppväxten spelar en roll

Ett barn som fötts med hög intelligens men inte stimuleras under uppväxten kommer varken att utveckla sin intelligens eller bli särskilt klok.

Omvänt kan ett mindre intelligent barn som stimuleras och stöds i sin inlärning stärka sin intelligens och i slutänden bli klokare än det intelligenta barnet.

TESTA din IQ här:

Illustrerad Vetenskap står bakom nätets kanske mest exakta och vetenskapligt validerade IQ-test – utvecklat mot bakgrund av det erkända WAIS-III testet (Wechsler Adult Intelligence Scale III).

Detta är det närmaste du kan komma en exakt mätning av din IQ.

IQ-TEST: Testa din IQ i Illustrerad Vetenskaps stora IQ-test

IQ-TEST EMBED