Illustreret Videnskab

Träna din visuella intelligens: Raketer och tegelstenar

Visuell-rumslig intelligens stärker ditt lokalsinne, din förmåga att föreställa dig hur Ikea-skåpet ska skruvas ihop och din fallenhet att förstå grafiska framställningar som exempelvis diagram.

Här är fem övningar som tränar din visuella hjärna:

Träna fler delar av hjärnan med Illustrerad Vetenskaps Hjärntränare: