Träna din hjärna: Språklig intelligens

Forma språket som ett konstverk. Eller behärska ett främmande språk lika bra som ditt modersmål. Forskarna har nu hittat en musikalisk genväg till hög språklig intelligens.

Hjärnan

Ny forskning visar att du kan träna din hjärnas språkliga intelligens.

Kan du övervinna dina motståndare i alla diskussioner? Eller tar det dig bara ett par veckor att lära dig ett nytt språk?

Inte? Då ska du träna upp din språkliga intelligens – och forskare har nu hittat en överraskande genväg för att ta makten över ordet.

Barn tränar musik

2011 testade en grupp kanadensiska forskare den språkliga förmågan hos 48 barn mellan fyra och sex år.

Barnen delades in i två grupper, och båda grupperna fick genomgå ett fyra veckor långt träningsprogram där de fick lektioner presenterade av färgglada seriefigurer på en stor skärm.

I den ena gruppen innehöll lektionerna uppgifter som tränade visuella förmågor som att skilja former och färger och förstå dimensioner och perspektiv.

I den andra gruppen var träningen baserad på musik. Barnen skulle bland annat träffa vissa toner, producera eller skilja mellan olika rytmer eller sjunga.

Hjärnan

Det så kallade Brocas område i hjärnan är ett av de hjärncentrum som är förknippat med både språk och musik.

© Database Center for Life Science(DBCLS)

Musik förbättrar språket

Försökets resultat var tydliga. Medan det visuella träningsprogrammet inte förbättrade barnens språkliga förmågor kunde forskarna se att 90 procent av barnen i musikgruppen klarade sig betydligt bättre i testet efter träningen än före.

Musik och språk hänger ihop

Musikens gynnsamma effekt på språket kan kanske finnas i hjärnstammen.

Den här delen av hjärnan aktiveras under musikträning och spelar en stor roll vid insamling av intryck från våra sinnen, bland annat hörselsinnet.

Genom att träna hjärnstammens förbindelser blir du möjligtvis bättre på att skilja mellan ljud och hantera ord.

Förbindelsen mellan musik och språk går sannolikt ännu djupare.

Många forskare menar att musik uppstod före själva språket och att våra förfäders förmåga att dansa och sjunga gav upphov till mänsklighetens första ord.