Testa din hjärna: Visuell intelligens

Din hjärna kan skapa tredimensionella bilder, som du kan vända och vrida på i huvudet utan att öppna ett öga eller lyfta ett finger. Och det enda som krävs är lek för att träna denna otroliga mentala förmåga.

Hjärnan

Du kan träna dig klokare.

© Anker Tiedemann & Shutterstock

Din hjärna kan se in i framtiden. När du tittar på en cykel kan du förutsäga att ett tramp på pedalerna får kugghjulet att dra i kedjan och får hjulet att snurra.

Och när du står i din hemstad kan du förutsäga vilka byggnader du kommer att se när du svänger runt nästa hörn.

Orsaken är att du kombinerar synintryck med erfarenheter och skapar nya bilder i ditt huvud, som simulerar pedalernas rörelse eller samlas till en karta över hemstaden.

Förmågan kallas visuell intelligens och här kan du testa din egen:

Lek tränar hjärnan

Om du din visuella intelligens haltar finns det goda nyheter. Du kan träna dig till skarpare intelligens och det enda som krävs är lek.

Amerikanska forskare testade de visuella förmågorna hos barn före och efter att barnen hade byggt vissa figurer med klossar.

Efter träningen klarade barnen sig bättre i testet och förklaringen verkar vara ökad aktivitet i bland annat lilla hjärnan.

Forskare hackar din fantasi

När du skapar en mental bild av en kloss använder du i hög grad samma hjärnceller som om du rent faktiskt hade klossen framför dig.

Det har japanska forskare nu utnyttjat till att avläsa sina försökspersoners tankar.

Personernas hjärnor avbildades medan de tittade på bilder och sedan skapade forskarna ett program, som kunde återskapa bilderna enbart utifrån hjärnaktiviteten.

Därefter skulle personerna tänka på enkla geometriska figurer. Programmet avläste då den inte bilden med hjälp av hjärnsanningen – och fick rätt i 83 procent av fallen.