Testa din hjärna: Talförståelse

Är du bra på siffror? Om inte finns det ännu hopp. Forskning visar att du kan träna dig till en vassare hjärna – träningen får dina hjärnceller att bygga om sig själva så att de kan kommunicera bättre med varandra. Forskarna avslöjar nu också att elektriska stötar kan göra träningen än mer effektiv.

Hjärnan

Du kan träna dig smartare.

© Anker Tiedemann & Shutterstock

Dina matematiska förmågor avgjordes redan när du var liten.

Amerikanska forskare skannade hjärnorna hos en grupp åttaåringar och kunde förutsäga hur bra barnen skulle bli på matematik sex år senare. De barn som hade stora siffercentrum i hjärnan blev bättre på matematik.

Gör ett snabbt test och se hur skarp din hjärna är på att förstå tal.

Du kan träna hjärnans siffercentrum

Forskning visar dock att du kan komma undan ditt öde. I en kinesisk studie avslöjade forskarna att du kan förbättra förbindelser i dina siffercentrum genom att träna.

Kineserna övade med kulramar, medan andra räkneuppgifter ser ut at tha samma effekt.

Träningen skapar fler och starkare synapser – förbindelserna mellan hjärncellerna – och det innebär markant förbättrade matematiska förmågor. De försökspersoner som tränade klarade sig 20 procent bättre i tester än de otränade.

Elektriska stötar gör dig bra på matematik

Nu har forskarna utvecklat en teknik som kan göra din hjärnträning ännu mer effektiv.

Försökspersoner fick öva på räkneuppgifter i fem dagar och hälften av dem fick även elektriska impulser i hjärnan samtidigt.

Impulserna förbättrade inlärningen markant och effekten höll i sig ett halvår senare.