Testa din hjärna: Logisk intelligens

Din logiska intelligens är en enkel algoritm. Forskare är nära att avslöja den hemliga koden bakom logiken och de är redan nu redo att göra din hjärna skarpare än någonsin tidigare.

© Anker Tiedemann & Shutterstock

N = 2i - 1. Med den enkla formeln kan din logiska intelligens beskrivas.

Formeln bygger på en teori som kallas theory of connectivity eller förbindelseteorinoch är utvecklad av hjärnforskaren Joe Tsien på Augusta University i USA.

Tillsammans med sina kollegor har Tsien nu hittat påtagliga bevis för att teorin stämmer.

Du kan testa din egen logiska intelligens här:

Hjärnan har en inre hierarki

Enligt teorin är hjärnans ungefär 86 miljarder nervceller organiserade i grupper eller klickar.

En enskild klick tar sig an en viss uppgift, exempelvis att identifiera ett synintryck eller att jämföra två olika intryck och kan kommunicera med en rad andra klickar.

Enligt Tsiens formel är klickarna uppbyggda i en hierarki.

Enkel formel beskriver logik

Om du får två intryck ("i" i formeln) kommer två klickar att ta sig an varsitt intryck medan en tredje kommer att förbinda de två första klickarna med varandra.

Totalt handlar det alltså om tre klickar (vilket anges med N i formeln).

Ju bättre kopplingar, desto skarpare hjärna. Och du kan snabbt förbättra kopplingarna om du exempelvis kastar dig över Illustrerad Vetenskaps IQ-test lite längre ned i artikeln.

Försök bekräftar algoritm

I ett experimentsom gjordes nyligen kunde Tsien dokumentera just denna hierarki i hjärnan på möss som utsattes för fyra intryck.

Ett liknande, men mer omfattande, hierarkiskt system har troligen gett människan tillräckligt stor logisk förmåga för att utveckla allt från stenredskap till relativitetsteorin.