Shutterstock
Man som är bra på att känna igen ansikten

Testa dig själv: Är du bra på att känna igen ansikten?

Cirka två procent av oss är "super-igenkännare". Det vill säga att man nästan har en övermänsklig förmåga att känna igen ansikten. Kanske är du en av dem?

“Super-igenkännare” är extremt bra på att känna igen ansikten

Upplever du ofta att du känner igen människor som du bara såg en skymt av för flera år sedan?

Då kan du vara bland de två procent av jordens befolkning som kan kalla sig för "super-igenkännare".

Testa dig själv HÄR

Testet är framtaget av forskare från University of New South Wales och efter att ha använts under tre år anses det nu vara ett av de bästa verktygen för att avgöra om du är bra på att känna igen ansikten eller ej.

Hittills har 31 000 människor gjort testet och i skrivande stund är den högsta poängen 97 procent. Det är alltså ingen som har nått upp till 100 procent - ännu.

Enligt forskarna bakom testet kommer de flesta människor upp i mellan 50 och 60 procent.

Mystisk hybridcell minns kända ansikten

År 2017 hittade forskare vid Rockefeller University i USA en hittills okänd celltyp i hjärnan. I många år hade neurobiologer fantiserat om en speciell hjärncell som kodar in minnen av exempelvis personer vi känner.

Teorin fick namnet ”mormorscellen”, eftersom det rörde sig om en cell med det enda syftet att minnas mormors ansikte.

I en del av hjärnan kallad den temporala polen – den främsta punkten i temporalloben, som bland annat hanterar minne och bearbetningen av lukter, ljud och synintryck – fann forskarna en hybridcell som överlappar mellan våra minnen och sinnen.

Forskarna studerade hjärnaktiviteten i den temporala polen hos två makaker under tiden som de presenterades för både kända och okända apansikten på en dator.

Hybridcellerna var tre gånger så aktiva när aporna kände igen ansiktet på en nära bekant eller en familjemedlem. Forskarna bakom försöket kallar de nyupptäckta hybridcellerna för ”det närmaste en ’mormorscell’ vetenskapen har hittat."

De understryker dock att det handlar om ett mormorscentrum i hjärnan”, där otaliga hybridceller arbetar tillsammans om att minnas synen av kända ansikten. Det är alltså inte en enda cell som ensam står för det stora ansvaret att känna igen ens mormor.

Ansiktsigenkänning är ett annat slags minne

En av de första studierna av super-igenkännare gjordes på Havard University 2009 där forskare kunde bevisa att fenomenet faktiskt existerar.

Försökspersonerna upplevde det som ett problem att de ofta kände igen människor som i sin tur inte hade någon aning om vem de pratade med.

Samtidigt kunde forskarna dra slutsatsen att människor som var bra på minnesspel - exempelvis klassiska vändspel som memory - inte var superkännare. Det innebär att det finns två olika typer av minne.