Storebror ÄR klokare än lillasyster

Som storebror har man inte bara det fysiska övertaget över sina småsyskon, man är också klokare. Forskning visar att storasyskon är mer intelligenta än sina yngre bröder och systrar.

Kloka stora barn

Den perfektionistiske förstfödde, det förbisedda mellanbarnet och den uppmärksamhetskrävande sistfödde. Alltihop är myter som inte har riktig förankring i verkligheten.

Men en av syskonmyterna har visat sig vara sann: Att äldre syskon är intelligentare än sina småsystrar och -bröder.

Ju äldre, desto smartare

I en studie av 20?000 personer drar man nämligen slutsatsen att intelligensen dalar ju yngre man är i syskonskaran. De förstfödda är alltså de mest intelligenta.

En tidigare brittisk studie av 90?000 personer har visat att förstfödda också har en tendens att vara närsynta. Det beror bland annat på att de i genomsnitt har längre utbildningar än sina yngre syskon. Om man ofta sitter med näsan i böcker kan det påverka synen.

Storebror är 1,5 poäng klokare

Men den längre utbildningen är inte en direkt konsekvens av högre intelligens. Den nya studien beskriver också att skillnaden i intelligens mellan äldre och yngre syskon är mycket liten – den förstfödde har 1,5 poäng högre IQ än den som kommer efter, som i sin tur har 1,5 poäng högre IQ än den tredje.

Bra relationer är viktiga

Intelligensen har inte heller någon större betydelse för hur det går med utbildning eller rent allmänt i livet. En bättre indikator på hur vi kommer att klara oss finns i relationen till våra syskon.

Studien visar också att ju bättre relation vi har till våra syskon, desto bättre klarar vi oss.