Roliga människor är intelligentare

Har du lätt för att få andra att vrida sig i skrattkramper? Var du känd som klassens clown i skolan? Det är goda nyheter. Då är du sannolikt intelligentare än de flesta.

Flera studier visar på ett samband mellan humor och hög intelligens.

© Shutterstock

Albert Einstein sägs ha varit en riktig skämtare, som förutom att formulera relativitetsteorier och knäcka universums koder, även kunde leverera riktigt bra vitsar.

Det är även fysikern Stephen Hawking, som bland annat har sagt följande om sina stora vetenskapliga AHA-upplevelser:

”Jag vill inte jämföra det med sex, men det varar längre.”

De roliga är smartast

Det är långtifrån någon slump. Enligt en rad undersökningar finns det nämligen ett tydligt samband mellan humor och hög intelligens.

Det var bland annat slutsatsen i en undersökning från 2011, då forskare vid University of New Mexico bad 400 universitetsstuderande att skriva texter till tecknade serier.

De texter som valdes ut som de roligaste hade skrivits av studerande som även fick högst betyg i ett generellt intelligenstest.

Komiker har högre IQ

En annan undersökning, som genomfördes redan 1970, visade att personer som lever av att få andra att skratta – komiker – generellt har högre IQ än resten av befolkningen.

Medan IQ ligger på i genomsnitt mellan 90 och 110 hade de manliga komikerna i genomsnitt en IQ på 138 och de kvinnliga en IQ på 126.

Inte nog med det. Skämtarna är även överlägsna, när det kommer till kreativitet. Det visar en undersökning från USA, då man kopplat humor till hög kreativ intelligens.