Shutterstock

Ökar intelligensen med åldern?

För några år sedan gjorde jag ett IQ-test och fick 139. I dag är jag 18 år. Kan jag anta att min IQ fortfarande är 139 eller kommer den att ha ökat?

Intelligens delas in i två typer, som kallas flytande och kristalliserad intelligens. Flytande intelligens, som används i klassiska IQ-tester, involverar förmågan att lära sig, lösa problem och tänka logiskt. Kristalliserad intelligens innebär ackumulering av kunskap och en bättre förståelse av saker genom erfarenhet.

Samtidigt som den flytande intelligens når sin topp när vi är runt 30-40 år ökar den kristalliserade intelligensen med åldern och är som högst i 60-årsåldern.

Förändringarna i IQ är väldigt individuella – speciellt i de unga åren.

Hjärnan förändras tidigt i livet

I en engelsk studie IQ-testades 33 tonåringar både verbalt och ickeverbalt med hjälp av en rad uppgifter.

Fyra år senare testades deras IQ igen och då hade den verbala IQ:n förändrats med 39 procent av tonåringarna, medan 21 procent fick olika poäng i deras ickeverbala IQ. I vissa varierade IQ-poängen med mer än 20 poäng, och i vissa fall fick testpersonerna faktiskt lägre poäng än i de första testerna.

Hjärnskanningar visade att fluktuationerna var kopplade till strukturella förändringar i hjärnan. Till exempel var kopplades en ökning av verbal IQ ihop med förändringar i den vänstra motoriska hjärnbarken, som aktiveras när vi pratar.

Studiens huvudsakliga slutsats var att IQ varierar mellan tonåringar eftersom deras hjärnor fortfarande utvecklas.