Ny forskning: Ensambarn har en alldeles speciell hjärna

Vår plats i familjen har större betydelse än vad man hittills trott. För första gången har forskare visat att din hjärna ser annorlunda ut om du inte har syskon.

© Shutterstock

Har du vuxit upp med dina föräldrars fulla uppmärksamhet? Då har du kanske en alldeles speciell hjärna.

Det är slutsatsen i en ny studie från Kina där forskarna har jämfört hjärnskanningar av unga med och utan syskon.

Studien visar att frånvaron av syskon inte bara påverkar vår personlighet utan även hjärnans utveckling.

Hjärnan ser annorlunda ut

Forskarna undersökte totalt 303 kinesiska universitetsstuderande med hjälp av både kognitiva test och MRT (skanning av hjärnan). Hälften av deltagarna var ensambarn och den andra hälften hade syskon.

Studien påvisade en skillnad när det gällde mängden så kallad grå substans – där hjärncellernas kärnor finns – hos de två grupperna.

Exempelvis hade ensambarn mer grå substans i det område av hjärnan som är kopplat till språkförståelse och kreativt tänkande.

Däremot hade ensambarn mindre grå substans i de områden som reglerar känslor och social förmåga.

Ensambarn är mer kreativa

I de kognitiva testen fick ensambarnen också bättre resultat i ’flexibelt tänkande’, som bland annat speglar kreativiteten, medan de fick sämre resultat i ’vänlighet’.

Varför vet forskarna ännu inte. Men de antar att det kan vara ett uttryck för att föräldrar till ensambarn har haft mer tid för att utmana barnet kreativt och att dessa barn också har fått leka mer ensamma.

Och även om slutsatsen i studien kräver uppföljande studier visar den ändå att det finns ett större samband mellan vår roll i familjen och hjärnans utveckling än vad man hittills har trott.