Lättja kan vara tecken på hög intelligens

Om du trivs bäst med att vara fysiskt inaktiv kan det, enligt en studie, vara ett tecken på hög intelligens.

Är du kanske en soffpotatis som gärna sitter och stirrar ut i luften och helst går en omväg förbi ditt lokala gym?

Då kan det här vara bra att veta för dig.

En studie från Florida Gulf Coast University, USA, tyder nämligen på att det kan finnas ett sammanhang mellan lättja och hög intelligens.

Okänsliga mot tristess

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Health Psychology och den antyder att personer som gillar att lösa svåra problem är betydligt mindre fysiskt aktiva än de personer som inte funderar så mycket över saker och ting och som inte bryr sig om de stora frågorna.

Enligt forskarna beror det på att folk med hög intelligens inte är så känsliga för tristess och därför inte heller behöver fysisk aktivitet för att avleda tristess.

En tes, som stämmer väl överens med en tidigare studie från 1990-talet, som just visar att personer som inte funderar så mycket över sakers natur även finner tristess mer avskräckande.

© Shutterstock

Studie: Din hjärna kan vara kodad för lättja

Mätte fysisk aktivitet

I denna studie från USA utsatte forskarna totalt 60 försöksdeltagare för ett personlighetstest och delade upp dem i två grupper av ’tänkare’ på den ena sidan och ’icke-tänkare’ på den andra. Därefter uppmättes deras fysiska aktivitet under en vecka.

Eftersom gruppen av försöksdeltagare var relativt liten behövs det dock ytterligare studier för att stärka slutsatsen.