Könens intelligens är olika

Ett experiment har visat att strukturen i intelligenta mäns och kvinnors hjärnor är olika.

Gender intelligence

Män och kvinnor är lika intelligenta, men de är det på varsitt sätt. Det visar bland annat ett experiment utfört av den amerikanske neurologen Richard Haier och hans kollegor vid University of California, Irvine. Med hjälp av skanningmetoden MRI undersökte forskarna hjärnans uppbyggnad hos 48 män och kvinnor, vars generella intelligens var känd.

Forskarna letade efter ett samband mellan tjockleken av bestämda områden i hjärnans grå och vita substans och den generella intelligensen – och fann det.

Män : De högintelligenta män som deltog i försöket hade särskilt välutvecklad grå substans längst bak i hjärnans hjässlob. I detta område bearbetas sinnesintryck

Kvinnor: De högintelligenta kvinnorna i försöket hade välutvecklad grå och vit substans i pannloben längst fram i hjärnan. Därifrån styrs våra språkliga förmågor.

Könen har olika starka sidor

Åtskilliga vetenskapliga försök har dokumenterat att kvinnor och män använder sina hjärnor på olika sätt, och att det ger dem särskilda könsspecifika färdigheter.

Läs också vår artikel ‘Hur många kön finns det?

Män

Matematik: Män är generellt något bättre än kvinnor på att lösa matematiska problem, och de är snabbare när det gäller att lösa uppgifter med de fyra räknesätten.

Rumsuppfattning : Män har i genomsnitt en väsentligt bättre förmåga än kvinnor att ”vrida ett föremål i huvudet”, till exempel för att se om en kloss passar in i ett hål. De är också bättre på att följa ett föremåls rörelse genom luften.

Synsinne: Män kan uppfatta fler detaljer och rörelser med synsinnet än kvinnor kan.

Kvinnor

Språk: Kvinnor är i genomsnitt väsentligt bättre än män på att uttrycka sig skriftligt och muntligt samt att förstå ords betydelse och samband. Kvinnor är också bättre på att återvinna förmågan att tala efter en blodpropp i hjärnan.

Minne: Kvinnor har generellt bättre minne än män och har lättare att minnas vad de själva har gjort och upplevt samt att minnas en text som de precis har läst.

Hörsel och luktsinne: Kvinnor tycks vara bättre än män på att utnyttja både hörsel och luktsinne.