Intelligensen sitter i vänster hjärnhalva

Hjärnskanningar har avslöjat hur vår tankeverksamhet går till.

Brain areas

Vår intelligens sitter framför allt i vänster sida av hjärnan. Denna slutsats drar ett amerikanskt-spanskt forskarteam lett av Aron Barbey vid University of Illinois i USA. Han har undersökt 182 amerikanska krigsveteraner med en så kallad fokal hjärnskada.

En fokal hjärnskada är en skada i ett avgränsat område av hjärnvävnaden. Hos en person med en sådan skada, som gör att en viss del av hjärnan inte fungerar, kan forskarna analysera och lokalisera olika hjärnfunktioner. Forskarna CT-skannade hjärnan hos veteranerna och utsatte dessa för kognitiva tester för att pröva uppfattningsförmåga, uppmärksamhet, koncentration och kommunikationsförmåga – det vill säga olika delelement i det vi kallar intelligens.

Slutsatsen är att vår intelligens är baserad på samspelet i ett omfattande nätverk av olika hjärnregioner och förbindelserna mellan dessa i vänster hjärnhalva.