Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

hjernescan

Goda gener ökar din intelligens

Forskare har hittat den gen som styr tjockleken av vår hjärnbark och därmed också vår intelligens.

8 januari 2015 av Karen Grubbe & Gorm Palmgren

Varför är vissa mer intelligenta än andra?

I åratal har forskare försökt att förstå varför vissa människor är mer intelligenta än andra. Nu har ett forskarteam från Kings College London i England hittat svaret i virrvarret av gener.

2014 gjorde ett forskarteam med Sylvane Desrivières i spetsen dna-analyser och IQ-test på 1 583 tonåringar, medan de samtidigt mätte tjockleken på tonåringarnas hjärnbark med en hjärnskanner.

De barn som hade lägst intelligens hade en särskild variant av genen NPTN och en lite tunnare hjärnbark i den vänstra hjärnhalvan.

Tjock hjärnbark innebär större intelligens

Hjärnbarken är den del av hjärnan där nervellerna kopplas ihop med varandra och den kan liknas vid en processor i en dator som utför alla komplicerade beräkningar.

Hos barn med en tunn hjärnbark har hjärnan således mindre bearbetningskraft och det hör ihop med att dessa barn även hade en lägre intelligens.

Gen ger hjärnbarken växtvärk

Sylvane Desrivières försökte därefter att ta reda på hur NPTN-genen passade in i sammanhanget och då hon såg resultaten av en rad studier på både möss och människor föll bitarna på plats.

Genen visade sig nämligen spela en viktig roll i nervcellernas förmåga att koppla ihop förbindelserna mellan varandra så att hjärnbarken växer och kan klara en mer komplicerad behandling av nervsignalerna.

Men i den speciella varianten hos barn med låg intelligens förlorade NPTN-genen sin effekt just i den vänstra hjärnhalvan så att hjärnbarken blev tunnare här.

En välfungerande variant av NPTN-genen medför således att hjärnas beräkningskapacitet ökar genom att ge hjärnbarken växtvärk.

Andra gener ökar också intelligens

Därefter har andra forskare upptäckt att NPTN-genen inte är ensam om att öka intelligensen. Andra gener sätter exempelvis igång tillväxten av den vita substansen som ökar hjärnans effektivitet och gav innehavaren av hjärnan en högre intelligens.

Testa din egen IQ med vårt stora, gratis IQ-test.

Jakten på hjärnans G-punkt

I åratal har forskarna letat efter den lilla skillnaden som skiljer genier från den genomsnittliga begåvningen.

Nu är den funnen. Läs den spännande berättelsen i artikeln "Forskare jagar hjärnans G-punkt".

Gener och intelligens

Två forskare från Kings College London i England har undersökt sambandet mellan intelligens och gener.

Forskarna kartlade 1,7 miljoner genetiska markörer i kromosomerna hos 2 875 barn och jämförde dem med resultaten för IQ-test som barnen hade gjorde under tiden de var sju och tolv år gamla.

Analyserna visade på klara samband mellan intelligens och vissa av de genetiska markörerna.

Generna blir allt viktigare med åldern

Undersökningarna visade också att genernas betydelse steg med ålder.

Hos sjuåringarna förklarade generna enbart 26 procent av barnens intelligens, medan genernas betydelse fem år senare hade ökat till 45 procent.

Vissa undersökningar tyder på att generna står för 80 procent av din intelligens när du är vuxen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: