Shutterstock / Dmitri Ma
8 tecken på att du är smartare än de flesta

8 tecken på att du är smartare än de flesta

Om du är något kortare, högerhänt och hundägare med lite för många kilon och en förkärlek för cigaretter så kommer här dåliga nyheter från forskarna.

Forskarna går i gång på IQ, mätningar med IQ och kopplingar mellan allt möjligt och IQ - och därför finns det en hel del forskning om intelligens.

Här följer åtta vetenskapligt dokumenterade fysiska kännetecken, vanor, egenskaper och beteenden som alla kan kopplas till hög intelligens.

MEN observera att det inte finns någon orsakssamband här. Du kan alltså inte bli mer intelligent genom att köpa en katt, gå ner i vikt, döda din storasyster eller sluta använda höger hand.

Vi säger bara det...

1. Du röker inte

En israelsk studie från 2010 där man tillfrågade mer än 20 000 unga män (18-21 år) slår fast att det finns ett direkt samband mellan rökning och intelligens.

Den omfattande undersökningen drar slutsatsen att den genomsnittlige rökaren - med definition att man röker minst en cigarett om dagen - får sju poäng mindre i IQ-test än icke-rökare.

Rökarna hade ett genomsnittligt IQ på 94, medan ickerökare hade ett genomsnittligt IQ på 101.

2. Du älskar katter

Du älskar katter
© Photo by Alexandru Zdrobău on Unsplash

Om du föredrar katter framför hundar som keldjur har du sannolikt en högre IQ.

Det visar en studie från amerikanska Carroll University från 2014, där 600 studenter gjorde ett IQ-test och därefter delades in i grupper utifrån om de föredrog katter eller hundar.

Till LiveScience förklarar forskningschefen Denise Guastello att sambandet mellan att gilla katter och ha en högre IQ kan vara en direkt återspegling av vilka personlighetstyper som föredrar katter och hundar:

"Hundägare är vanligtvis mer utåtriktade och sociala, men om du är introvert och mer känslig föredrar du antagligen att stanna hemma med en bok - och en katt kräver inte att du måste gå ut med den."

3. Du är lång

Det är allmänt statistiskt säkerställt att längre människor generellt sett har högre utbildning samt mer prestigefyllda och bättre betalda jobb.

En studie från amerikanska Princeton University från 2006 baserad på omfattande data från England och USA dokumenterade också sambandet mellan längd och IQ.

"Så tidigt som i treårsåldern - innan utbildningssystemet har givit någon effekt - och genom hela barndomen får längre barn betydligt bättre resultat i kognitiva test", blev slutsatsen.

Det finns dessutom ett tydligt samband mellan barn som är långa i tidig ålder och deras ökade längd senare i livet, slår forskarna fast.

4. Du är det äldsta barnet

Du är det äldsta barnet
© Shutterstock / Brian A Smith

Det äldsta barnet i en syskonskara är oftast det mest intelligenta barnet.

Det är resultatet av en stor analys av data från USA, England och Tyskland som utförts av universiteten i Leipzig och Mainz.

Genom en massiv dataanalys kom forskarna fram till 2015 att det finns ett direkt och mätbart fall i IQ från den förstfödda i en syskonskara till nästkommande syskon.

Däremot kan inte placeringen i syskonskaran påverka utvecklingen av barnets personlighet - något som annars har varit en vanlig uppfattning hittills.

5. Du är vänsterhänt

Detta gäller bara för män, men i gengäld är det mycket tydligt!

Förmågan att "tänka utanför boxen" - det vill säga att tänka kreativt, vilket inte är ett bevis på hög IQ men en kraftig indikation på det - är starkt överrepresenterat hos vänsterhänta män.

Det visar forskningsresultat från University of British Columbia i Kanada.

Här fann forskarna redan 1995 direkta bevis för ökad förmåga för kreativt och abstrakt tänkande hos vänsterhänta män. Och ökningen blev bara mer tydlig ju mer vänsterhänta männen var.

Däremot fann studien inga liknande samband bland kvinnor, och det fanns inte heller någon effekt när det gällde problemlösningförmågan eller logiskt tänkande relaterat till höger- eller vänsterhänthet hos varken män eller kvinnor.

6. Du har tagit musiklektioner

Du har tagit musiklektioner
© Photo by Rachel Jenks on Unsplash

2010 genomförde forskare vid Rotman Research Institute i Toronto, Kanada, en studie av sambandet mellan musikundervisning hos små barn och deras språkliga intelligens.

Studien jämförde gruppen av 4-6 åriga barn där den ena gruppen under en månad fick musikalisk utbildning medan den andra gruppen fick utbildning som fokuserade på bildkonst.

Resultaten var överväldigande.

90 procent av de barn som fick musikundervisning visade efter bara 20 dagar en markant ökning av den språkliga intelligensen jämfört med "konstgruppen".

7. Du är smal

Vid universitetet i franska Toulouse hittade forskarna 2006 att det fanns ett påvisbart samband mellan medelålders mäns och kvinnors BMI och deras minne och språkliga intelligens.

I den franska studien testades 2 223 män och kvinnor i åldern 32-62 år på deras förmåga att komma ihåg, känna igen och återge ord som de hade sett.

Hos de testpersoner som hade ett högt BMI var resultatet i genomsnitt 27 procent lägre än hos de personer med en låg BMI - och resultaten pekade på en ökande tendens ju högre BMI.

Forskarna som testade personerna både 1996 och 2001 slår dock fast att det inte finns ett samband mellan viktökning eller viktnedgång under perioden och en förändrad intelligens!

8. Du har provat narkotika

Du har provat narkotika
© Photo by Chase Fade on Unsplash

Barn med en hög IQ kommer oftare senare i livet att experimentera med narkotika än de med lägre IQ. Det slår ett kontroversiellt forskningsresultat från Cardiff University fast - utan tvekan.

Studien från 2012 omfatter 6 713 personer vars IQ uppmättes när de var elva år och sedan återigen som 42-åringar varefter resultaten jämfördes med deras erfarenheter med narkotika.

Sambandet var solklart och forskarna kunde se en genomsnittlig IQ-fördel på 15 poäng hos dem som hade provat en eller flera droger i sitt liv.

Drogerna det rörde sig om var cannabis, kokain, amfetamin, amylnitrat och hallucinogena svampar.

Resultaten var speciellt tydliga hos kvinnor och forskarna konstaterar att det tyder på ett direkt samban mellan hög IQ och riskbeteende - speciellt bland kvinnor.