Hjärntränaren: Träna din visuella intelligens

Håller du din hjärna i form? Mental styrketräning får hjärncellerna att bilda nya kopplingar, samtidigt som hjärnbarken växer. Vårda dina intellektuella muskler med Illustrerad Vetenskaps hjärnträning.

© Shutterstock

Är du född till att känna igen brottslingars ansikten, hitta hjärntumörer på suddiga röntgenbilder eller att dissekera insektsorgan?

Din visuella förmåga spänner över mycket mer själva synskärpan.

1. Fokus: Visuell intelligens

Den rumsligt-visuella intelligensen beskriver din förmåga att se den rumsliga världen runt dig för ditt inre öga. Du använder den bland annat till att navigera eller att se scenarion framför dig med slutna ögon.

Om du är rumsligt-visuellt intelligent nickar du nog också igenkännande åt några av nedanstående punkter:

  • Du har lokalsinne, kan hitta rätt och är en bra bilförare.

  • Du är bra på att lägga pussel och att se hur brickorna passar ihop.

  • Du förstår diagram och visuella presentationer av data.

  • Du är bra på att föreställa dig hur något kommer att se ut.

  • Du tänker i färger, ritar ofta krusiduller, lägger märke till visuella detaljer och tycker om att titta på konst.

Nyligen avslöjade amerikanska forskare att du mycket väl kan ha utmärkta visuella förmågor, även om du inte får högt resultat i ett IQ-test.

Och tvärtom – personer som är kloka och motiverade har inte nödvändigtvis den visuella kapacitet som krävs för att kunna matcha fingeravtryck, tolka en röntgenbild eller hålla ordning på en kaotisk flygplats på en datorskärm.

2. Träning

Uppgift 1. Vilken av figurerna ska stå på frågetecknets plats?

© Anker Tiedemann

Uppgift 2: När det vänstra myntet rullar runt över det andra myntet, kommer det då att hamna med bilden rättvänd eller upp och ned?

© Anker Tiedemann

Uppgift 3: Hur många stenar saknas i muren?

© Anker Tiedemann

Uppgift 4: Två av remmarna är vridna ett halvt varv. Hjul A snurrar medurs. Åt vilket håll snurrar de andra hjulen?

© Anker Tiedemann

3. Här tränar du

© Shutterstock

Din hjärna behandlar visuella intryck i visuella cortex – en del av hjärnbarken som ligger längst bak i hjärnan och som också kallas synbarken.

När ditt öga uppfattar ljussignaler från omvärlden träffar de ögats näthinna, sär signaler skickas vidare till hjärnan genom synnerven.

Synbarken omvandlar information om till exempel kontrast, rörelse och färger till bilder som blir betydelsefulla.

Nyligen avslöjade forskare att de hjärnceller som bearbetar det vi ser förändras tills vi närmar oss 40-årsåldern. Det innebär att till exempel nedsatt syn på ett öga kan tränas upp – även hos vuxna.

Visuella träningsuppgifter aktiverar även andra delar av hjärnan – till exempel arbetar de främre delarna av hjärnan ofta när du löser logiska problem, medan förmågan att navigera ser ut att befinna sig i hjärnceller i minnescentrum, hippocampus.

Lösningar

1. Lösning: D. Figurerna är placerade i ordningsföljd efter antalet korsade områden.

2. Lösning: Den kommer att hamna med bilden rättvänd.

3. Lösning: 40 stenar. I varje rad finns det åtta stenar, vilket innebär att det uppifrån och ned saknas 1+3+3+5+6+5+5+4+2+2+3+1=40.

4. Lösning: B snurrar moturs. C och D snurrar medurs.