Hjärntränaren: Träna din talförståelse

Håller du din hjärna i form? Mental styrketräning får hjärncellerna att skapa nya kopplingar samtidigt som hjärnbarken växer. Vårda dina intellektuella muskler med Illustrerad Vetenskaps hjärnträning.

1. Fokus: Talförståelse

Tillhör du dem som lyser upp när notan ska delas upp på sju, eller har tabeller, matteregler och algebra försvunnit från ditt minne med åren?

Begreppet ”talförståelse” är vanligt och många undersökningar bygger på idén om att vi är födda med förmågan att skilja mellan mängder och under barndomen antingen finputsar vår matematiska förmåga eller lämnar dem på ett barns nivå.

Men du kan förbättra din talförståelse genom hela livet. Din hjärna är plastisk – den omformar sina förbindelser när du lär dig något nytt eller stärker speciella områden.

2. Träning

Du kan hjälpa din matematiska intelligens på väg genom att lösa sudokun, gissa gåtor eller göra svåra mattetal i huvudet.

Eller så kan du försöka att lösa uppgifterna här. Lösningarna står längst ned på sidan.

1.Vilken siffra ska stå på frågetecknets plats?

2. Vilken siffra ska stå på frågetecknets plats?

3. Vilket är det vända kortet?

4. Vilken siffra ska stå på frågetecknets plats?

3. Här tränar du

Forskare från Stanford-universitetet i USA har visat att en speciell grupp hjärnceller aktiveras när vi löser matematiska tal.

Och att samma hjärnceller vaknar upp när vi talar om obestämda mängder som "något mer", "många", "alla" eller "varje".

De matematiska hjärnkopplingarna sitter i området _Sulcus Intraparietalis,_ som löper längs båda sidorna av hjärnan på ytan av parietalloberna.

Därför tror forskare att talförståelsen ligger i kopplingarna i det området.

Engelska forskare har också visat att personer som normalt inte har problem med matematik får svårt att räkna om hjärnkopplingarna i Sulcus Intraparietalis rubbas.

Lösningar

1. Lösning: 0. Det nedersta femsiffriga talet är skillnaden mellan det mittersta och det översta talet.

2. Lösning__: 29. Varje motstående sifferpar ger summan 37.

3. Lösning__: Spader 5. I varje vågrät rad visar det tredje kortet skillnaden mellan de två första. De lodräta kolumnerna anger vilken färg kortet ska ha.

4. _Lösning__: _5. I varje figur är summan av två diagonalt motställda tal densamma.