Fyra myter om intelligens

Kan vi bli intelligentare än vi redan är? Läs svaret här.

Brain and books

Myt 1:IQ är ett dåligt mått på intelligens, då IQ bland annat beror på kön, ålder och intressen.

Fakta: Allt tyder på att ett IQ-test avspeglar en persons intelligens, och att en person uppnår samma resultat i olika tester.

Myt 2: Vi kan mycket väl bli klokare, men vi kan inte bli intelligentare än vi redan är.

Fakta: Genom att stärka minnet på olika sätt kan vi förbättra vår intelligens, så att vi till slut får högre poäng i ett IQ-test.

Myt 3: Man blir intelligent, om man läser ett ämne grundligt.

Fakta: Ämneskunskap är viktig, men man måste känna till andra ämnesområden och förstå sambanden, så att man själv kan dra nya slutsatser och öka sin kunskap.

Myt 4: Vi använder bara tio procent av vår hjärna.

Fakta: Vi använder endast en liten del av hjärnan för att lösa en uppgift, men olika uppgifter lägger beslag på olika hjärnregioner, så att hela hjärnan sätts i arbete.

Testa din egen IQ med vårt stora, IQ-test.