Shutterstock
Förbättra din intelligens

Förbättra samtliga tre sidor av din intelligens

Forskare delar in intelligensen i tre komponenter: kristalliserad och flytande intelligens samt arbetsminne. Om du vill förbättra din övergripande intelligens ska du träna de tre komponenterna var för sig. Testa att göra det här.

Intelligensen är ett samspel mellan de erfarenheter som du har gjort och din förmåga till kreativ problemlösning. Därtill kommer arbetsminnet, motorn i tänkandet, som får de två andra delarna av intelligensen att arbeta mer effektivt.

Testa att förbättra din intelligens med de här övningarna, som var och en är inriktad på en av intelligensens tre komponenter.

Lösningarna står längst ner i artikeln.

Kristalliserad intelligens

Kristalliserad intelligens
© Shutterstock

Sätter alla dina kunskaper i spel

När du använder existerande kunskaper och tidigare erfarenheter för att lösa ett problem använder du din kristalliserade intelligens.

Fram till 60-årsåldern blir den kristalliserade intelligensen allt högre, eftersom vi ständigt samlar på oss kunskaper och gör nya erfarenheter. Den reserven kan vi utnyttja, så att vi slipper uppfinna hjulet varje gång vi ställs inför ett problem.

När vi blir äldre försämras minnet, vilket gör att den kristalliserade intelligensen sakta sjunker.

  • ÖVNING: Säg färgen, inte ordet.
  • Hjärnan tar hela tiden emot en stor mängd information, och intelligent tänkande förutsätter att du sorterar bort oväsentligheter. Du kan träna dig på att behålla ditt mentala fokus genom att säga färgen på de här orden. Det är svårt, eftersom namnet på färgen och färgen på bokstäverna inte stämmer överens.
Färg, ord SV
  • ÖVNING: Hitta orden som inte passar in.
  • För att behålla överblicken är det viktigt att snabbt kunna kategorisera begrepp, så att man till exempel genast vet att både en schäfer och en pekinges är hundar. Den förmågan kan du träna upp med övningar som denna. Titta på de sex orden på varje rad och identifiera ordet som inte passar in.
Ord SV

Flytande intelligens

Flytande intelligens
© Shutterstock

Tänker kreativt och hittar nya lösningar

Din förmåga att tänka logiskt och hitta lösningar på nya problem utan att använda tidigare erfarenheter kallas flytande intelligens. Den gör att du ser samband och kan tänka i nya banor och därmed får originella idéer.

Den flytande intelligensen är som högst redan i 20-årsåldern, varefter den gradvis försämras. Forskarna tror att den är kopplad till hjärnans uppbyggnad och därför inte kan förändras. Det är dock fullt möjligt att träna upp kreativiteten.

  • ÖVNING: Hitta logiken bakom symbolerna.
  • Förmågan att intuitivt se mönster och samband gör det möjligt att hitta lösningar som är nästan omöjliga att tänka sig fram till. Träna dig på att lösa logiska bildgåtor som den här. Vilken symbol ska stå på frågetecknets plats?
Symboler
  • ÖVNING: Varför behövde taxichauffören inte betala böter?
  • Genom att träna på att lösa gåtor blir du bättre på att tänka logiskt och hitta en snabbare väg till problemets lösning. I den här gåtan kan du fundera på all information, men den går snabbare att lösa om du tänker på vad du faktiskt inte får veta.

En taxichaufför kom på fel håll genom en enkelriktad gata mitt på dagen. Det fanns två poliser på platsen, men de reagerade inte. Varför inte?

Förbud mot infart med fordon, poliser
© Shutterstock

Arbetsminne

Arbetsminne
© Shutterstock

Håller alla bollarna i luften

Arbetsminnet är förmågan att till exempel minnas ett delresultat när man räknar i huvudet eller att minnas ett telefonnummer medan man knappar in det i telefonen.

Med ett bra arbetsminne kan du utnyttja både den kristalliserade och den flytande intelligensen på ett bättre sätt, vilket gör att du blir smartare.

Studier har visat att omkring 20 minuters daglig minnesträning i 20 dagar kan höja din IQ med tre–fyra poäng.

  • ÖVNING: Kom ihåg korten du har vänt.
  • Testet dual n-back är ett bra sätt att träna arbetsminnet. Du kan hitta övningar på nätet – eller bara sätta dig med en kortlek. Vänd det översta kortet i leken, titta på det och lägg det med baksidan uppåt. Fortsätt på samma sätt och säg till varje gång du vänder på ett kort med samma färg som det föregående. När du bemästrar den övningen höjer du svårighetsgraden genom att i stället leta efter kort med samma färg som det du vände på två, tre, fyra eller fem gånger tidigare.
Spel kaarten
© Shutterstock

Lösningar

Kristalliserad intelligens
Omaka ord: gudbarn, protestera, analog, sommartopp, fördämning

Flytande intelligens
Figur A. Alla de tre figurerna ska ingå i samtliga rader och kolumner. Figurernas rotation är oväsentlig.

Taxichauffören promenerade och bröt därför inte mot någon trafiklag.