Shutterstock
Mand vælger at være alene, fordi han formentlig er intelligent.

Ensamvargar är mer intelligenta

Om du trivs bäst med en liten grupp av vänner och helst inte träffar dem alltför ofta så kan det vara ett tecken på hög intelligens. Det visar en studie som publicerats i British Journal of Psychology.

Kan du räkna dina vänner på ena handen? Och trivs du bäst när det går veckor mellan caffè latte-dejter och vänskapliga telefonsamtal?

Det kan vara ett tecken på att du är mer intelligent än de flesta.

Det visar en studie gjord av forskare från bland annat London School of Economics, England, som bygger på enkätsvar från mer än 15 000 personer i åldern mellan 18 och 28 år.

Hög IQ innebär mindre sociala behov

Studiens övergripande slutsats är att människor som bor i tätbefolkade områden generellt är mindre tillfreds med sina liv och att lyckan i sin tur ofta ökar ju mer de interagerar socialt med nära vänner.

Men enligt forskarna finns det ett viktigt undantag: För dem med hög IQ ser det nämligen det motsatta ut att råda.

Generellt sett blir de här personerna mindre negativt påverkade av en hög befolkningstäthet samtidigt som de inte alls har ett lika stort behov av social kontakt med nära vänner.

Tvärtom blir personer med hög IQ generellt mer missnöjda med livet om de umgås med vänner ofta.

Intelligenta lämnar savannen

För att förstå varför det ser ut så här måste vi enligt forskarna gå långt tillbaka i tiden till då våra förfäder rörde sig på den afrikanska savannen.

Där var befolkningstätheten låg och kontakten med allierade livsnödvändig.

Forskarnas hypotes är att intelligenta människor har lättare för att bryta det historiska arvet och anpassa sig till en modern värld där vi slåss om kvadratmetrarna och inte har samma livsnödvändiga behov av bundsförvanter.