Shutterstock

Din hjärna toppar i mitten av 30-årsåldern

Analyser av schackspelares prestationer visar att hjärnan är som skarpast vid 35 års ålder.

Vår förmåga att lösa kognitivt krävande uppgifter är som bäst vid 35 års ålder. Det visar en ny studie.

Slutsatsen kommer inte från hjärnforskare utan från statistiker, som har analyserat hur vältränade schackspelare presterar under sitt liv.

Schackspelare gör mest optimala drag från att de är 25 år till att de fyller 40 år. Andelen optimala drag per ålder har beräknats utifrån bedömningar av schackdatorprogrammet Stockfish 8.

© Shutterstock

Schack ställer krav på ett antal färdigheter som är centrala för de flesta definitioner av intelligens.

Detta gäller exempelvis förmågan att koncentrera sig, skapa en översikt över nya situationer och kombinera lösningar baserade på tidigare erfarenheter.

Dessutom krävs det en hög processhastighet samt ett bra arbetsminne för att bli en bra schackspelare.

Schackdatorn var överdomare

Franska forskare från Institut Polytechnique de Paris granskade prestationerna hos 841 spelare som har varit aktiva mellan 1890 och 2014.

Varje drag i totalt 24 379 matcher jämfördes med det drag som schackdatorprogrammet Stockfish 8 ansåg vara optimalt i den givna situationen.

Norrmannen Magnus Carlsen blev världsmästare i schack redan vid 26 års ålder. Sedan dess har han försvarat mästerskapet flera gånger - här mot utmanaren Fabiano Caruana 2018.

© Shutterstock

Sammantaget visar resultaten att spelarnas prestationer stiger kraftigt fram till dess att de är 25 år, varefter de fortsätter att stiga något tills de är 35 år. Först från och med 40-årsåldern börjar kurvan sjunka igen.

Om den nuvarande världsmästaren, norrmannen Magnus Carlsen, följer kurvan innebär det att han fortfarande har de bästa bragderna framför sig eftersom han nyligen fyllt 30.